کدهای سرویس RBT تلفن همراه (ویژه اربعین)

در آستانه اربعین شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) کدهای سرویس RBT تلفن همراه با نوای حاج میثم مطیعی ویژه اربعین، برای مشترکین(همراه اول)، (ایرانسل) و (رایتل) در ادامه آماده دریافت می باشد.

در ضمن برای دریافت کدهای بیشتر RBT و همچنین نحوه فعال سازی، می توانید به بخش تلفن همراه سایت، مراجعه نمایید.

توضیحات

** این بخش در حال تکمیل می باشد. **

ردیف عنوان فایل حجم پخش آنلاین دانلود متن
۱
(آوای انتظار همراه اول) | آه، از چهل شب غربت (کد: ۷۰۳۲۲)
۹۸۵٫۶ KB
دانلود
۲
(آوای انتظار همراه اول) | آهٍ…حبیبی حسین (کد: ۷۰۳۲۳)
۱٫۰۵ MB
دانلود
۳
(آوای انتظار همراه اول) | أنا قتیلُ العَبراتْ، أنا لَهیبُ الحسراتْ (کد: ۷۰۳۲۴)
۹۱۲٫۴۹ KB
دانلود
۴
(آوای انتظار همراه اول) | الضحایا تُحاکِی الضحایا (کد: ۷۰۳۲۵)
۹۷۲٫۱۳ KB
دانلود
۵
(آوای انتظار همراه اول) | تَحلُو بکَ الآهُ، لاعذّبَ اللهُ، قلباً بهِ حبُ الحسین (کد: ۷۰۳۲۶)
۱٫۰۴ MB
دانلود
۶
(آوای انتظار همراه اول) | سیِّدی حسین، حبیبُ الله (کد: ۷۰۳۲۷)
۱ MB
دانلود
۷
(آوای انتظار همراه اول) | صَرْخاتُ الأحرارِ یا حسین (کد: ۷۰۳۲۸)
۹۷۱٫۲۶ KB
دانلود
۸
(آوای انتظار همراه اول) | کربلا شُعلهٌ لیسَ تُطفى (کد: ۷۰۳۲۹)
۹۹۴٫۹۴ KB
دانلود
۹
(آوای انتظار همراه اول) | کلُّ زمانٍ جدیدْ، فیهِ یزیدٌ جدیدْ (کد: ۷۰۳۳۰)
۹۶۸٫۴۱ KB
دانلود
۱۰
(آوای انتظار همراه اول) | للقُدسِ نحنُ قادمونْ (کد: ۷۰۳۳۱)
۱٫۰۵ MB
دانلود
۱۱
(آوای انتظار همراه اول) | می شکند خشم ما، کاخ یزید زمان (کد: ۷۰۳۳۲)
۱۰۰۵٫۹۶ KB
دانلود
۱۲
(آوای انتظار همراه اول) | همه آرام و قرار این دل، زیارت در اربعین است (کد: ۷۰۳۳۳)
۱٫۰۹ MB
دانلود
۱۳
(آوای انتظار همراه اول) | یا سیدی خذنی، حسین (کد: ۷۰۳۳۴)
۱٫۰۴ MB
دانلود
۱۴
(آوای انتظار همراه اول) | الاربعین موعدی (کد: ۶۹۵۹۸)
۱٫۰۳ MB
دانلود
۱۵
(آوای انتظار همراه اول) | این صدای گریه های فاطمه است (کد: ۶۹۵۹۹)
۸۶۲٫۰۳ KB
دانلود
۱۶
(آوای انتظار همراه اول) | دلتنگم ای کرب و بلا، در اربعین دیدار ما (کد: ۶۹۶۰۰)
۱٫۰۲ MB
دانلود
۱۷
(آوای انتظار همراه اول) | علیکَ مولای السلامْ (کد: ۶۹۶۰۲)
۱٫۱ MB
دانلود
۱۸
(آوای انتظار همراه اول) | قَطَعنا الیک الصَّحاری، الا یا امیر الفرات (کد: ۶۹۶۰۳)
۱٫۰۶ MB
دانلود
۱۹
(آوای انتظار همراه اول) | مولای مولای السلام (کد: ۶۹۶۰۵)
۹۸۸ KB
دانلود
۲۰
(آوای انتظار همراه اول) | می آیم آخر سوی حسین (کد: ۶۹۶۰۶)
۶۸۳٫۱ KB
دانلود
۲۱
(آوای انتظار همراه اول) | میعاد ما اربعین است (کد: ۶۹۶۰۷)
۸۲۳٫۵۱ KB
دانلود
۲۲
(آوای انتظار همراه اول) | یا سید الأحرار (کد: ۶۹۶۰۸)
۹۴۸٫۸۹ KB
دانلود
۲۳
(آوای انتظار همراه اول) | یا محمد بنگر این آل تو است (کد: ۶۹۶۰۹)
۱٫۰۱ MB
دانلود
۲۴
(آوای انتظار همراه اول) | کربلا ای خاک اندوه و بلا (کد: ۶۹۶۱۰)
۹۱۲٫۴۹ KB
دانلود
۲۵
(آوای انتظار همراه اول) | کنار قدم های جابر، سوی نینوا رهسپاریم (کد: ۶۹۶۱۱)
۱٫۰۹ MB
دانلود
۲۶
……………………………………………………………………………………………….
۰ B
دانلود
۲۷
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | آه، از چهل شب غربت (کد: ۶۹۱۱۹۸۱)
۹۸۵٫۶ KB
دانلود
۲۸
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | آهٍ…حبیبی حسین (کد: ۶۹۱۱۹۸۲)
۱٫۰۵ MB
دانلود
۲۹
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | أنا قتیلُ العَبراتْ، أنا لَهیبُ الحسراتْ (کد: ۶۹۱۱۹۸۳)
۹۱۲٫۴۹ KB
دانلود
۳۰
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | الضحایا تُحاکِی الضحایا (کد: ۶۹۱۱۹۸۴)
۹۷۲٫۱۳ KB
دانلود
۳۱
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | سیِّدی حسین، حبیبُ الله (کد: ۶۹۱۱۹۸۶)
۱ MB
دانلود
۳۲
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | صَرْخاتُ الأحرارِ یا حسین (کد: ۶۹۱۱۹۸۷)
۹۷۱٫۲۶ KB
دانلود
۳۳
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | کربلا شُعلهٌ لیسَ تُطفى (کد: ۶۹۱۱۹۸۸)
۹۹۴٫۹۴ KB
دانلود
۳۴
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | کلُّ زمانٍ جدیدْ، فیهِ یزیدٌ جدیدْ (کد: ۶۹۱۱۹۸۹)
۹۶۸٫۴۱ KB
دانلود
۳۵
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | للقُدسِ نحنُ قادمونْ (کد: ۶۹۱۱۹۹۰)
۱٫۰۵ MB
دانلود
۳۶
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | می شکند خشم ما، کاخ یزید زمان (کد: ۶۹۱۱۹۹۱)
۱۰۰۵٫۹۶ KB
دانلود
۳۷
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | یا سیدی خذنی، حسین (کد: ۶۹۱۱۹۹۳)
۱٫۰۴ MB
دانلود
۳۸
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | الاربعین موعدی | (کد: ۶۹۱۱۹۱۲)
۱٫۰۳ MB
دانلود
۳۹
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | این صدای گریه های فاطمه است | (کد: ۶۹۱۱۹۱۳)
۸۶۲٫۰۳ KB
دانلود
۴۰
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | دلتنگم ای کرب و بلا، در اربعین دیدار ما | (کد: ۶۹۱۱۹۱۴)
۱٫۰۲ MB
دانلود
۴۱
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | علیکَ مولای السلامْ | (کد: ۶۹۱۱۹۱۶)
۱٫۱ MB
دانلود
۴۲
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | قَطَعنا الیک الصَّحاری، الا یا امیر الفرات | (کد: ۶۹۱۱۹۱۷)
۱٫۰۶ MB
دانلود
۴۳
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | مولای مولای السلام | (کد: ۶۹۱۱۹۱۹)
۹۸۸ KB
دانلود
۴۴
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | می آیم آخر سوی حسین | (کد: ۶۹۱۱۹۲۰)
۶۸۳٫۱ KB
دانلود
۴۵
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | میعاد ما اربعین است | (کد: ۶۹۱۱۹۲۱)
۸۲۳٫۵۱ KB
دانلود
۴۶
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | یا سید الأحرار | (کد: ۶۹۱۱۹۲۲)
۹۴۸٫۸۹ KB
دانلود
۴۷
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | یا محمد بنگر این آل تو است | (کد: ۶۹۱۱۹۲۳)
۱٫۰۱ MB
دانلود
۴۸
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | کربلا ای خاک اندوه و بلا | (کد: ۶۹۱۱۹۲۴)
۹۱۲٫۴۹ KB
دانلود
۴۹
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | کنار قدم های جابر، سوی نینوا رهسپاریم | (کد: ۶۹۱۱۹۲۵)
۱٫۰۹ MB
دانلود
۵۰
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | تَحلُو بکَ الآهُ، لاعذّبَ اللهُ، قلباً بهِ حبُ الحسین (کد: ۶۹۱۱۹۸۵)
۱٫۰۴ MB
دانلود
۵۱
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | همه آرام و قرار این دل، زیارت در اربعین است (کد: ۶۹۱۱۹۹۲)
۱٫۰۹ MB
دانلود
۵۲
……………………………………………………………………………………………….
۰ B
دانلود
۵۳
(راینواز رایتل) | الاربعین موعدی (کد: ۲۰۰۵۸۸)
۱٫۰۳ MB
دانلود
۵۴
(راینواز رایتل) | این صدای گریه های فاطمه است (کد: ۲۰۰۵۹۰)
۸۶۲٫۰۳ KB
دانلود
۵۵
(راینواز رایتل) | دلتنگم ای کرب و بلا، در اربعین دیدار ما (کد: ۲۰۰۵۹۱)
۱٫۰۲ MB
دانلود
۵۶
(راینواز رایتل) | علیکَ مولای السلامْ (کد: ۲۰۰۵۹۳)
۱٫۱ MB
دانلود
۵۷
(راینواز رایتل) | قَطَعنا الیک الصَّحاری، الا یا امیر الفرات (کد: ۲۰۰۵۹۴)
۱٫۰۶ MB
دانلود
۵۸
(راینواز رایتل) | مولای مولای السلام (کد: ۲۰۰۵۹۶)
۹۸۸ KB
دانلود
۵۹
(راینواز رایتل) | می آیم آخر سوی حسین (کد: ۲۰۰۵۹۷)
۶۸۳٫۱ KB
دانلود
۶۰
(راینواز رایتل) | میعاد ما اربعین است (کد: ۲۰۰۵۹۸)
۸۲۳٫۵۱ KB
دانلود
۶۱
(راینواز رایتل) | یا سید الأحرار (کد: ۲۰۰۵۹۹)
۹۴۸٫۸۹ KB
دانلود
۶۲
(راینواز رایتل) | یا محمد بنگر این آل تو است (کد: ۲۰۰۶۰۰)
۱٫۰۱ MB
دانلود
۶۳
(راینواز رایتل) | کربلا ای خاک اندوه و بلا (کد: ۲۰۰۶۰۱)
۹۱۲٫۴۹ KB
دانلود
۶۴
(راینواز رایتل) | کنار قدم های جابر، سوی نینوا رهسپاریم (کد: ۲۰۰۶۰۲)
۱٫۰۹ MB
دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کدهای سرویس RBT تلفن همراه (ویژه اربعین)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *