کدهای سرویس RBT تلفن همراه (ویژه اربعین)

دسته:
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۲ آذر ۱۳۹۴

در آستانه اربعین شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) کدهای سرویس RBT تلفن همراه با نوای حاج میثم مطیعی ویژه اربعین، برای مشترکین(همراه اول)، (ایرانسل) و (رایتل) در ادامه آماده دریافت می باشد.

در ضمن برای دریافت کدهای بیشتر RBT و همچنین نحوه فعال سازی، می توانید به بخش تلفن همراه سایت، مراجعه نمایید.

توضیحات

** این بخش در حال تکمیل می باشد. **

ردیف عنوان فایل حجم پخش آنلاین دانلود متن
۱
(آوای انتظار همراه اول) | آه، از چهل شب غربت (کد: ۷۰۳۲۲)
۹۸۵٫۶ KB
دانلود
۲
(آوای انتظار همراه اول) | آهٍ…حبیبی حسین (کد: ۷۰۳۲۳)
۱٫۰۵ MB
دانلود
۳
(آوای انتظار همراه اول) | أنا قتیلُ العَبراتْ، أنا لَهیبُ الحسراتْ (کد: ۷۰۳۲۴)
۹۱۲٫۴۹ KB
دانلود
۴
(آوای انتظار همراه اول) | الضحایا تُحاکِی الضحایا (کد: ۷۰۳۲۵)
۹۷۲٫۱۳ KB
دانلود
۵
(آوای انتظار همراه اول) | تَحلُو بکَ الآهُ، لاعذّبَ اللهُ، قلباً بهِ حبُ الحسین (کد: ۷۰۳۲۶)
۱٫۰۴ MB
دانلود
۶
(آوای انتظار همراه اول) | سیِّدی حسین، حبیبُ الله (کد: ۷۰۳۲۷)
۱ MB
دانلود
۷
(آوای انتظار همراه اول) | صَرْخاتُ الأحرارِ یا حسین (کد: ۷۰۳۲۸)
۹۷۱٫۲۶ KB
دانلود
۸
(آوای انتظار همراه اول) | کربلا شُعلهٌ لیسَ تُطفى (کد: ۷۰۳۲۹)
۹۹۴٫۹۴ KB
دانلود
۹
(آوای انتظار همراه اول) | کلُّ زمانٍ جدیدْ، فیهِ یزیدٌ جدیدْ (کد: ۷۰۳۳۰)
۹۶۸٫۴۱ KB
دانلود
۱۰
(آوای انتظار همراه اول) | للقُدسِ نحنُ قادمونْ (کد: ۷۰۳۳۱)
۱٫۰۵ MB
دانلود
۱۱
(آوای انتظار همراه اول) | می شکند خشم ما، کاخ یزید زمان (کد: ۷۰۳۳۲)
۱۰۰۵٫۹۶ KB
دانلود
۱۲
(آوای انتظار همراه اول) | همه آرام و قرار این دل، زیارت در اربعین است (کد: ۷۰۳۳۳)
۱٫۰۹ MB
دانلود
۱۳
(آوای انتظار همراه اول) | یا سیدی خذنی، حسین (کد: ۷۰۳۳۴)
۱٫۰۴ MB
دانلود
۱۴
(آوای انتظار همراه اول) | الاربعین موعدی (کد: ۶۹۵۹۸)
۱٫۰۳ MB
دانلود
۱۵
(آوای انتظار همراه اول) | این صدای گریه های فاطمه است (کد: ۶۹۵۹۹)
۸۶۲٫۰۳ KB
دانلود
۱۶
(آوای انتظار همراه اول) | دلتنگم ای کرب و بلا، در اربعین دیدار ما (کد: ۶۹۶۰۰)
۱٫۰۲ MB
دانلود
۱۷
(آوای انتظار همراه اول) | علیکَ مولای السلامْ (کد: ۶۹۶۰۲)
۱٫۱ MB
دانلود
۱۸
(آوای انتظار همراه اول) | قَطَعنا الیک الصَّحاری، الا یا امیر الفرات (کد: ۶۹۶۰۳)
۱٫۰۶ MB
دانلود
۱۹
(آوای انتظار همراه اول) | مولای مولای السلام (کد: ۶۹۶۰۵)
۹۸۸ KB
دانلود
۲۰
(آوای انتظار همراه اول) | می آیم آخر سوی حسین (کد: ۶۹۶۰۶)
۶۸۳٫۱ KB
دانلود
۲۱
(آوای انتظار همراه اول) | میعاد ما اربعین است (کد: ۶۹۶۰۷)
۸۲۳٫۵۱ KB
دانلود
۲۲
(آوای انتظار همراه اول) | یا سید الأحرار (کد: ۶۹۶۰۸)
۹۴۸٫۸۹ KB
دانلود
۲۳
(آوای انتظار همراه اول) | یا محمد بنگر این آل تو است (کد: ۶۹۶۰۹)
۱٫۰۱ MB
دانلود
۲۴
(آوای انتظار همراه اول) | کربلا ای خاک اندوه و بلا (کد: ۶۹۶۱۰)
۹۱۲٫۴۹ KB
دانلود
۲۵
(آوای انتظار همراه اول) | کنار قدم های جابر، سوی نینوا رهسپاریم (کد: ۶۹۶۱۱)
۱٫۰۹ MB
دانلود
۲۶
……………………………………………………………………………………………….
۰ B
دانلود
۲۷
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | آه، از چهل شب غربت (کد: ۶۹۱۱۹۸۱)
۹۸۵٫۶ KB
دانلود
۲۸
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | آهٍ…حبیبی حسین (کد: ۶۹۱۱۹۸۲)
۱٫۰۵ MB
دانلود
۲۹
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | أنا قتیلُ العَبراتْ، أنا لَهیبُ الحسراتْ (کد: ۶۹۱۱۹۸۳)
۹۱۲٫۴۹ KB
دانلود
۳۰
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | الضحایا تُحاکِی الضحایا (کد: ۶۹۱۱۹۸۴)
۹۷۲٫۱۳ KB
دانلود
۳۱
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | سیِّدی حسین، حبیبُ الله (کد: ۶۹۱۱۹۸۶)
۱ MB
دانلود
۳۲
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | صَرْخاتُ الأحرارِ یا حسین (کد: ۶۹۱۱۹۸۷)
۹۷۱٫۲۶ KB
دانلود
۳۳
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | کربلا شُعلهٌ لیسَ تُطفى (کد: ۶۹۱۱۹۸۸)
۹۹۴٫۹۴ KB
دانلود
۳۴
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | کلُّ زمانٍ جدیدْ، فیهِ یزیدٌ جدیدْ (کد: ۶۹۱۱۹۸۹)
۹۶۸٫۴۱ KB
دانلود
۳۵
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | للقُدسِ نحنُ قادمونْ (کد: ۶۹۱۱۹۹۰)
۱٫۰۵ MB
دانلود
۳۶
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | می شکند خشم ما، کاخ یزید زمان (کد: ۶۹۱۱۹۹۱)
۱۰۰۵٫۹۶ KB
دانلود
۳۷
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | یا سیدی خذنی، حسین (کد: ۶۹۱۱۹۹۳)
۱٫۰۴ MB
دانلود
۳۸
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | الاربعین موعدی | (کد: ۶۹۱۱۹۱۲)
۱٫۰۳ MB
دانلود
۳۹
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | این صدای گریه های فاطمه است | (کد: ۶۹۱۱۹۱۳)
۸۶۲٫۰۳ KB
دانلود
۴۰
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | دلتنگم ای کرب و بلا، در اربعین دیدار ما | (کد: ۶۹۱۱۹۱۴)
۱٫۰۲ MB
دانلود
۴۱
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | علیکَ مولای السلامْ | (کد: ۶۹۱۱۹۱۶)
۱٫۱ MB
دانلود
۴۲
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | قَطَعنا الیک الصَّحاری، الا یا امیر الفرات | (کد: ۶۹۱۱۹۱۷)
۱٫۰۶ MB
دانلود
۴۳
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | مولای مولای السلام | (کد: ۶۹۱۱۹۱۹)
۹۸۸ KB
دانلود
۴۴
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | می آیم آخر سوی حسین | (کد: ۶۹۱۱۹۲۰)
۶۸۳٫۱ KB
دانلود
۴۵
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | میعاد ما اربعین است | (کد: ۶۹۱۱۹۲۱)
۸۲۳٫۵۱ KB
دانلود
۴۶
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | یا سید الأحرار | (کد: ۶۹۱۱۹۲۲)
۹۴۸٫۸۹ KB
دانلود
۴۷
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | یا محمد بنگر این آل تو است | (کد: ۶۹۱۱۹۲۳)
۱٫۰۱ MB
دانلود
۴۸
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | کربلا ای خاک اندوه و بلا | (کد: ۶۹۱۱۹۲۴)
۹۱۲٫۴۹ KB
دانلود
۴۹
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | کنار قدم های جابر، سوی نینوا رهسپاریم | (کد: ۶۹۱۱۹۲۵)
۱٫۰۹ MB
دانلود
۵۰
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | تَحلُو بکَ الآهُ، لاعذّبَ اللهُ، قلباً بهِ حبُ الحسین (کد: ۶۹۱۱۹۸۵)
۱٫۰۴ MB
دانلود
۵۱
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | همه آرام و قرار این دل، زیارت در اربعین است (کد: ۶۹۱۱۹۹۲)
۱٫۰۹ MB
دانلود
۵۲
……………………………………………………………………………………………….
۰ B
دانلود
۵۳
(راینواز رایتل) | الاربعین موعدی (کد: ۲۰۰۵۸۸)
۱٫۰۳ MB
دانلود
۵۴
(راینواز رایتل) | این صدای گریه های فاطمه است (کد: ۲۰۰۵۹۰)
۸۶۲٫۰۳ KB
دانلود
۵۵
(راینواز رایتل) | دلتنگم ای کرب و بلا، در اربعین دیدار ما (کد: ۲۰۰۵۹۱)
۱٫۰۲ MB
دانلود
۵۶
(راینواز رایتل) | علیکَ مولای السلامْ (کد: ۲۰۰۵۹۳)
۱٫۱ MB
دانلود
۵۷
(راینواز رایتل) | قَطَعنا الیک الصَّحاری، الا یا امیر الفرات (کد: ۲۰۰۵۹۴)
۱٫۰۶ MB
دانلود
۵۸
(راینواز رایتل) | مولای مولای السلام (کد: ۲۰۰۵۹۶)
۹۸۸ KB
دانلود
۵۹
(راینواز رایتل) | می آیم آخر سوی حسین (کد: ۲۰۰۵۹۷)
۶۸۳٫۱ KB
دانلود
۶۰
(راینواز رایتل) | میعاد ما اربعین است (کد: ۲۰۰۵۹۸)
۸۲۳٫۵۱ KB
دانلود
۶۱
(راینواز رایتل) | یا سید الأحرار (کد: ۲۰۰۵۹۹)
۹۴۸٫۸۹ KB
دانلود
۶۲
(راینواز رایتل) | یا محمد بنگر این آل تو است (کد: ۲۰۰۶۰۰)
۱٫۰۱ MB
دانلود
۶۳
(راینواز رایتل) | کربلا ای خاک اندوه و بلا (کد: ۲۰۰۶۰۱)
۹۱۲٫۴۹ KB
دانلود
۶۴
(راینواز رایتل) | کنار قدم های جابر، سوی نینوا رهسپاریم (کد: ۲۰۰۶۰۲)
۱٫۰۹ MB
دانلود

بازدید: ۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.