برچسب: ایوب شاپوری
همکاری ۸۰۰ خیر با تنها خیریه دیابت نجف آباد
۲۲ آبان ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

همکاری ۸۰۰ خیر با تنها خیریه دیابت نجف آباد

ایمنا: مدیر عامل انجمن خیریه دیابت جنان نجف آباد گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ خیر با این مجموعه در زمینه ارائه کمک های نقدی و غیر نقدی به مددجویان دیابتی تحت پوشش خیریه همکاری دارند. ایوب شاپوری  از کمک بیش از ۸۵۰خیر به صورت ماهیانه و پانصد نفر هم به صورت موردی خبر…..