برچسب: خطبه های نماز جمعه نجف آباد
بحران نداریم
۱۶ تیر ۱۳۹۷

بحران نداریم

بر خلاف آن چه دشمنان در تلاش برای القای آن هستند، با برخی مشکلات خاص در کشور روبه رو هستیم ولی نمی شود ایران اسلامی را در خط پایان و شرایط بحرانی دانست.

اعدام برای آرامش بازار
۹ تیر ۱۳۹۷
در خطبه های نماز مطرح شد

اعدام برای آرامش بازار

امام جمعه نجف آباد گفت: اگر چهار تا از کسانی که بازار را این گونه آشفته کرده اند، همین هفته اعدام می کردند، شرایط آرام می شد.