برچسب: داروی غیر مجاز
سه هزار داروی دامپزشکی تاریخ گذشته کشف شد
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
بدون دیدگاه
در نجف آباد

سه هزار داروی دامپزشکی تاریخ گذشته کشف شد

این میزان داروی غیر مجاز طی ۱۲۰ بازرسی کارشناسان شبکه دامپزشکی از کارخانه های تولید خوراک دام و طیور، داروخانه ها، مراکز فروش واکسن و عسل فروشی های شهرستان کشف و ضبط شده است.