برچسب: دامپزشکی
نابودی ۱۵ تن فرآورده دامی فاسد
۲۱ اسفند ۱۳۹۶
در نجف آباد صورت گرفت

نابودی ۱۵ تن فرآورده دامی فاسد

تا پایان بهمن ماه سال جاری کارشناسان نظارت بهداشتی شبکه دامپزشکی نجف آباد طی ۲۲۰۰ بازدید، نزدیک به ۱۵ تن فرآورده های خام دامی غیر قابل مصرف و فاسد را جمع آ‌وری و امحاء کرده اند.