برچسب: زمستان یورت
مستندی که اجازه اکران ندارد+ تیزر
۹ خرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه
«زمستان یورت»

مستندی که اجازه اکران ندارد+ تیزر

مگر واقعیت هایی که در مستند «زمستان یورت» بیان می شود به چه کسانی برمی خورد که صدا و سیمای ما نباید آن را برای مردم نشان بدهد؟