برچسب: شهرک صنعتی جوزدان
انفجار کوره در نجف آباد
۹ تیر ۱۳۹۷

انفجار کوره در نجف آباد

انفجار یک کوره صنعتی در شهرک صنعتی جوزدان نجف آباد هفت مصدوم داشت که به بیمارستان های فاطمه الزهرا و شهید منتظری نجف آباد منتقل شدند.