برچسب: فاجعه هفت تیر
محمد منتظری؛ شهید مظلوم ۷تیر+ تصاویر
۷ تیر ۱۳۹۷
یک دیدگاه

محمد منتظری؛ شهید مظلوم ۷تیر+ تصاویر

معتقد بود اگر در مرزهای فلسطین اشغالی در جنگ با اسرائیل پیشدستی نکنیم، آن ها در مرزهای ما وارد جنگ خواهند شد. یقیناً برخورد منفی و تند شیخ محمد در یک مقطع با شهید بهشتی از اشتباهات او بود.