برچسب: مواد مخدر در نجف آباد
دستگیری سیصد نفر در سه ماه
۱۵ مهر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

دستگیری سیصد نفر در سه ماه

در تابستان امسال، پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان نجف آباد بیش از سیصد نفر را در ارتباط با حمل و توزیع مواد مخدر دستگیر کرده و حدود 78 کیلو انواع مواد مخدر را هم کشف و ضبط نموده است.

کشف ۴۷۰کیلو مخدر در نجف آباد
۱۶ تیر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

کشف ۴۷۰کیلو مخدر در نجف آباد

طی یک سال گذشته نیروی انتظامی شهرستان بیش از یکصد و سی عملیات مربوط به مواد مخدر را انجام داده اند که طی آن ۱۲۴۰نفر دستگیر و بیش از چهارصد و هفتاد کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است.