برچسب: نرم افزار اصالت سنج پایان نامه
فروش پایان نامه گزارش نشده
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
بدون دیدگاه
رییس دانشگاه خبر داد

فروش پایان نامه گزارش نشده

در دانشگاه آزاد نجف آباد تاکنون موردی مبنی بر خرید پایان نامه یا تقلب در این امر گزارش نشده.برای اولین بار یک نرم افزار اصالت سنج نوشته و را اندازی شده است .