برچسب: کمیته امداد
مسئول ناتوان، فکری به حال خود کند
۱۸ خرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

مسئول ناتوان، فکری به حال خود کند

در یکی از سخت ترین و پیچیده ترین مقاطع نظام اسلامی هستیم و در این میان مسئولان رده  های مختلف وظیفه بسیار سنگینی دارند، اگر کسی از عهده این کار بر نمی آید، باید فکری به حال خود و جایگاه مدیریتی اش بکند.