بحث حول المهدي

آية الله سيد محمد باقر صدر
مترجم: مصطفى شفيعي

- فهرست -


سخن ناشر
مقدمه محقق
گفتار دوم: اعجاز وعمر طولاني
گفتار سوم: اصرار بر رهبري اين شخص كه نتيجه اش تعطيلي قوانين طبيعي است، چرا؟
گفتار چهارم: شايستگيهاي رهبر منتظر چگونه به كمال رسيد؟
گفتار پنجم: چگونه بپذيريم كه (امام) مهدي وجود خارجي دارد؟
گفتار ششم: چرا امام زمان تاكنون ظهور نكرده است؟
گفتار هفتم: آيا يك فرد مي تواند سرنوشت بشريت را تغيير دهد؟
گفتار هشتم: در روز موعود به چه روشي تغيير صورت مي گيرد؟
كتابنامه

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.