به سوى دولت كريمه

لطف الله صافي گلپايگاني

- فهرست -


مقدمه ناشر
سخني با منتظران ظهور
امداد غيبي وويژگيهاي جامعه موعود
قوانين حاکم قوانين واحکام اسلام است
حاکم خليفه الله وامام زمان است
امتيازات وتبعيضات نژادي وطبقه اي وجود ندارد
حذف تجمل گرايي
امنيت وصلح عمومي
شکوفايي وضع اقتصادي
همه خدا را مي پرستند
قسط وعدل جهاني
به اميد آن روز وآن عصر وآن دولت کريمه

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.
این کتاب همچنین در کتابخانه آیت الله صافی گلپايگاني ( ) موجود میباشد.

اجازه مولف:
دارد.