انقلابگر پيروز

مسعود شريعت پناه

- فهرست -


آغاز راه
ميلاد
ضرورت اجتماعي رهبر
خدا در مفهوم رهبري
انقلابگر پنهان
حماسه اميد وانتظار
در ميقات ظهور

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.