حکومت جهانی مهدی (عج)

آیت الله ناصر مکارم شیرازی

- فهرست -


حكومت جهانى مهدى (عج)
همه افراد كنجكاو از خود مىپرسند
آينده روشن
سير تكاملى جامعهها
هماهنگى با نظام آفرينش
واكنشهاى اجتماعى
الزامها و ضرورتهاى اجتماعى
نشانه هايى از خود آگاهى مردم جهان
1 تشكيل مجامع جهانى و تنظيم اعلاميّه حقوق بشر
2 گفتگو از خلع سلاح عمومى
3 حمله صلح!
4 طرح حكومت اسلامى
فطرت و «صلح و عدالت جهانى»
1 عشق به صلح و عدالت
2 انتظار عمومى براى يك مصلح بزرگ
مصلح بزرگ در ميان اقوام ديگر
تجلّى اين برنامه در كتب زرتشتيان
جلوهگاه اين عقيده در كتب هنديان و برهمائيان
پرتوى در كتب عهد قديم (تورات و ملحقّات آن)
نشانههايى در كتب عهد جديد (اناجيل وملحقّات آن)
اين عقيده در ميان چينيان و مصريان و مانند آنها
شعاع اين فكر در ميان غربيها
انقلاب جهانى
انقلاب يا اصلاحات تدريجى
انقلاب مادّى يا معنوى؟
عيوب حكومت دموكراسى
آمادگيهاى لازم براى حكومت جهانى
آمادگيهاى عمومى
1 آمادگى فكرى و فرهنگى
2 آمادگيهاى اجتماعى
3 آمادگيهاى تكنولوژى و ارتباطى
انتـظار
مفهوم انتظار
انتظار در اعماق سرشت آدمى
فلسفه انتظار
داوريهاى حساب نشده
آثار سازنده انتظار
انتظار يعنى آماده باش كامل
1 خودسازى فردى
2 خودياريهاى اجتماعى
3 حل نشدن در فساد محيط
مصلح بزرگ جهانى در منابع اسلامى
صفات رهبر جهانى
مصلح بزرگ جهانى در آيات قرآن
استخلاف در زمين
مصلح جهانى در منابع حديث اهل تسنّن
مهدى كيست؟
يك مدرك زنده
منطق مخالفان احاديث مهدى
مهدى در منابع حديث شيعه
نشانه هاى آغاز انقلاب
علائم ظهور
1 فراگير شدن ظلم و فساد
2 دجّال (مرد پر تزوير و حيله گر!)
3 ظهور سفيانى
مهدى دوازدهمين جانشين پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)
سؤالات مهمّ سه گانه
1 راز طول عمر
آيا عمر طبيعى حدّ ثابتى دارد؟
وجود افراد استثنايى
اين ايراد را چه كسانى طرح مىكنند؟
2 فلسفه غيبت طولانى
1 آمادگى پذيرش (آمادگى روانى)
2 تكامل فرهنگى و صنعتى
3 پرورش يك نيروى ضربتى انقلابى
3 فلسفه وجود امام به هنگام غيبت
فايده وجود امام در دوران غيبت
1 اثر اميد بخشى
2 پاسدارى آئين خدا
3 تربيت يك گروه انقلابى آگاه
4 نفوذ روحانى و ناآگاه
5 ترسيم هدف آفرينش
راه پيروزى آن مصلح بزرگ
آيا او با شمشير قيام مىكند
و امّا از نظر منابع حديث
مفهوم شمشير
روش حكومت جهانى او
سه دوران
پيشرفت برق آساى علوم در عصر مهدى(عليه السلام)
پيشرفت خارق العاده صنايع در آن عصر
پيشرفت عظيم اقتصادى و عدالت اجتماعى
پيشرفتهاى قضائى
حكومت دراز مدت
نوسازى در تمام زمينههاى فكرى و فرهنگى
وحدت دين
مدّعيان دروغين
آيا مهدى ظهور نكرده