كاوشى در خبر سعد بن عبد الله اشعرى قمى

نجم الدين طبسى

- فهرست -


مقدمه
خبر سعد بن عبد الله اشعرى قمى
ورود آن دو به محضر امام
ديدار جمال دل رباى محبوب
مسأله حديث غار
سبب اسلام آوردن بعضى از صحابه
جامه پيرزن سجاده امام
وداع با حضرت
اسناد وکتاب هايى که اين حديث را نقل کرده اند
نقد وبررسى سندى ودلالى
ملاقات سعد بن عبد الله قمى با امام حسن عسکرى ثابت نيست
سند حديث غريب وغير معروف است
سند حديث ضعيف است
تحقيق در رجال حديث
طريق شيخ صدوق در کمال الدين
طريق طبرى در دلائل الامامه
اگر اين روايت صحيح بود، پس چرا خود صدوق در کتاب من لا يحضره الفقيه اين روايت را ذكر نكرده
اگر اين روايت صحيح بود، پس چرا شيخ طوسى در کتاب الغيبه اين روايت را ذكر نكرده
آقاى تسترى در قاموس الرجال مى گويد: اگر اين خبر صحيح است پس
از جمله جعلى بودن حديث سعد کهيعص را به نوعى ديگر تفسير کرده
تفسير ثعالبى
تفسير الدر المنثور سيوطى
تفسير مجمع البيان طبرسى
تفسير برهان
تفسير قمى
تفسير نور الثقلين
روايات
سخنان فقها

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.