مهدى موعود

سيد عبد الحسين دستغيب

- فهرست -


مقدمه
مصلح جهانى وموعود آسمانى
منتقم حقيقى، دلخوشى ستمديده ها
اهتمام فراوان درباره مهدى
اوصياى محمد نيز دوازده نفرند
همچون آفتاب، تشبيه جالب وجامع
تابش از پس ابر نيز فايده ويژه دارد
اعتقادى فراتر از حس
جاذبه ولايت براى حفظ موجودات
آنچه خوبان همه دارند تو تنها دارى
طول عمر مهدى در جنب قدرت حق
تولدش ابراهيم وار وغيبتش همچون موسى
يوسف ناشناخته وعيسى مورد اختلاف
نوابى که به حق سزاوار نيابت بودند
دکان شيادها بايد بسته شود
منکر رؤيت امام زمان نيستيم
کتابهاى حديث ورجال در زمان غيبت
متخصص در هر علم بايد اظهار نظر کند
نيابت عام به فقهاى عدول
رواج فساد در آخر الزمان
نشانه هاى ظهور ونزديکى آن
مواريث انبياء وتکرار تاريخ
مجهول بودن وقت ظهور وانتظار فرج
جريانات پيش از ظهور حضرت
معجزات وتشرف خدمت مهدى
زمانى ويژه وبرکاتى خاص
برکات خدا بر پرهيزگاران مى بارد
آرزوى درک زمان ظهور
کتابى عظيم در حجم اندک
جمهورى اسلامى زمينه ساز انقلاب مهدى
آيا بگذاريم ظلم عالمگير شود؟
تکليف هر کس محفوظ است
نمونه کوچکى از عدل جهانى بسازيم
منطق زور براى طاغوتيان است
عدل جهانى جز با ظهور مهدى نمى شود
مزاحم ظهور حضرت نيست
هزاران روايت درباره حضرت مهدى
آمدن مهدى حتمى است
نماز خواندن مسيح با حضرت مهدى
نهمين فرزند حسين، مهدى است
بر پا ساختن عدالت پس از نهايت جور
فرقه ضاله وعدل جهانى
شواهد وجودى مهدى بيشمار است
شفاى اسماعيل هرقلى به دست حضرت مهدى
کتابهاى متعدد در معجزات مهدى
روايتى شيرين در ولادت حضرت مهدى
حضرت مهدى پاسخ هفتاد مسئله را مى دهد
فشار دربار خلافت وغيبت صغرى
چهار نفر نايب در ظرف هفتاد وچهار سال
ادعاى رؤيت بقصد نيابت
وقت ظهور بر همه پنهان است
خواب نامه ها ونشر اکاذيب
معنى آفتاب از غروب طلوع مى کند
ظهور حضرت با خواب معين نمى شود
ناله شوق امام صادق براى مهدى
پيغمبران پشت سر مهدى در نماز
مردم را سرگردان نگذاشتند
رجوع به علماء در زمان غيبت
عبادتهاى صفوان ورفقايش
کتابهاى اخبار در زمان غيبت
به راويان مهذب رجوع کنيد
ضرر عالم هوى پرست از لشکر يزيد بيشتر
نهايت تقوى در فتوى دادن
صفوان رياست طلب نيست
انتظار فرج براى خود امام زمان
مقام والاى مهدويت
سقوط بنى العباس قبل از ظهور
خروج سفيانى ودجال از علائم حتمى
جنايات سفيانى قبل از ظهور مهدى
خسف بيداء از نشانه هاى حتمى
سيد حسنى وگنج طالقان
پيشرفت وپيروزى سيد حسنى
مواريث انبياء نزد مهدى
تاريخ خوارج تکرار مى شود
قتل نفس زکيه بين رکن ومقام
صيحه آسمانى را همه مى شنوند
ظاهر شدن سر وسينه در خورشيد
علائم ديگر ممکن است واقع شود
زمين خالى از حجت نيست
کشاندن بندگان بسوى خدا
اول امام سپس مأموم
اتصال امامت به روز قيامت
بى نيازى به برکت نور ولايت
خوشى به برکت قناعت
وسائل سريع در خدمت امام زمان
مهدى به اتفاق مورخين حجة بن الحسن است
تولد مهدى مطابق کلمه نور
ملاقات با مهدى در زمان غيبت
نور ولايت در شب تار نورافشانى مى کند
بيست سال سفر مکه به شوق ديدار مهدى
مژده آمدن مهدى در کتب آسمانى
مفاسد اخلاقى از بشر برداشته مى شود
زمين گنجهايش را بيرون مى ريزد
نيروى قواى بدن در زمان مهدى
دعاى امام صادق در تعجيل فرج
ثواب شهادت براى منتظران مهدى
جاى شبهه براى کسى نمانده است
اصحاب مهدى به عدد اصحاب بدر
ظهورش از مکه وملائکه يارش مى باشند
رفع حوائج مردم به وسيله نواب اربعه
عمل به احتياط هم بايد به نظر علماء باشد
يکهزار وصد وپنجاه وشش حديث درباره ظهور مهدى
صيحه آسمانى در ماه رجب ورمضان
هياهوى سفيانى پانزده ماه است
دجال، ساحرى شوم
اهل ايمان را نمى تواند بفريبد
عيسى در رکاب مهدى
تبليغات فرقه ضاله در دهات
ابو راجح حمامى وعمر دوباره
منافع امام غائب کدام است؟
کتب روائى يادگار ائمه
نزول رحمتها ودفع بلاها
فايده آفتاب از پشت ابر
ايمان به غيبت وامتحان مردم
سعى در عبادت وترک معصيت
حاجاتى که به برکت آن حضرت روا مى شود
سنت پيغمبران در حضرت حجة
طول عمر شباهتى با آدم ونوح
دنيا خانه دو در است
اصحاب کهف مؤيد طول عمر مهدى
داستان عزير والاغش با انگور
جسدهاى موميائى چطور مى ماند؟
علم وقدرت بشر از خداست
چشم خفاش نور آفتاب را نمى تواند ببيند
آيا اين همه شواهد کافى نيست؟
پنهان ماندن ولادت چون ابراهيم
بچه اى که سلطنت نمرود را بهم مى زند
ابراهيم بت شکن متولد مى شود
ابراهيم تنها در غار رشد مى کند
حکومت طاغوتى را سرنگون مى کند
سنت موسى غائب شدنش از انظار
فرمايش حضرت مهدى به شيخ صدوق
اختلاف مردم در سرنوشت عيسى
قيام به سيف واستقرار توحيد
ناشناس ماندن همچون يوسف
ساليان متمادى ناشناخته ماند
يوسف خودش را معرفى کرد
مؤمنين به مهدى يقين دارند
کافران محمد را نديدند
وهابيه سيد صاحب تفسير کبير را نديدند
تا خود امام نخواهد او را نمى شناسند
مدعيان دروغين در زمان غيبت
نشانه هاى غير حتمى متعدد است
ميگسارى وربا خوارى علنى در آخر الزمان
جنگ سوم جهانى وذهاب ثلثين
تسلط زنها بر امور اجتماعى
نماينده مهدى را مى کشند
صيحه هاى متعدد آسمانى
چگونگى صيحه به حسب روايات
لذت منتظران از نداى آسمانى
دعاء براى تعجيل ظهور لازم است
امامت برترين مقامات
خليفه خدا بودن وهمه کمالات
بايد معارف را به مردم برساند
امامت به ستمگر وگنهکار نمى رسد
حکومت علوى وامامت حقيقى
ولادت تکوينى در امام معصوم
رب الارض امام عصر است
تحولات در کره خاک
همه موجودات براى امام خاضعند
ولايت مهدى بر همه آشکار مى شود
آشکار کننده آيات انفسى امام است
مردگان کافر به ولايت زنده مى شوند
علوم را ظاهر مى فرمايد
استعداد نفوس در فراگيرى علوم
بيرون آوردن بيست وهفت حرف
آب روان وعلوم اهل بيت
حيات مال علم وجهل موت حقيقى است
علم الکتاب نزد ولى عصر است
علم کامل به کتاب تکوينى وتشريعى
آصف، دانشى از کتاب داشت
سابق بخيرات امامان معصومند
قرب کامل در تبعيت از معصوم
حکومت رشته مختصرى از ولايت
دلال بندگان به سوى خدا
همه موجودات از امام بهره مى برند
به سوى خداوند واسطه بگيريد
معلم خداست اما با واسطه
به حکم عقل وجود امام لازم است
اسم اعظم تکوينى، امام است
احاطه امام، نمودار احاطه خداست
مقام جمع الجمع در امام معصوم
آب معرفت را به تشنگان مى رساند
نشان دهنده همه آيات الهى
قدرت فوق طبيعى را به کار مى برد
قدرت موسى در عصا براى آن حضرت است
آرزوى اولياى خدا برآورده مى شود
حقيقت توحيد را در ولايت بجوييم
توحيد خيالى در غير ولايت
وجه خدا که اولياء به آن متوجهند
جمهورى اسلامى وولايت فقيه
نايب الامام را دريابيد
حوادث واقعه، موضوعات خارجى است
حکومت دين با زور نمى شود
پس مردم خودشان مى خواهند
تحول عجيب در انقلاب اسلامى ايران
آيات آفاقى وانفسى در انقلاب

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.