موعود غدير

اصغر صادقى

- فهرست -


پيشگفتار
جايگاه ارزشى حديث غدير
خطبه غدير در يک نگاه
همپاى نور
سيماى حضرت مهدى به روايت غدير
تا کى در انتظار؟

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.