سيرى در زمان ومكان برزخى، منتهى به ظهور مهدى (ع)

آية الله نجفى قوچانى

- فهرست -


مقدّمه
لحظات پس از مرگ ووضعيّت مرده وتشييع كنندگان
شب اوّل قبر وسؤالات نكير ومنكرو به فرياد رسيدن حضرت على (عليه السلام)
آشنايى وگفتگو با راهنماى عالم برزخ (هادى)
ملائكه تفتيش كننده وفشار قبر وپاك شدن از گناهان
شفا يافتن توسّط هادى
نفرستادن خيرات توسّط بازماندگان وناراحتى آية اللّه نجفى
ديدار با حضرت ابا الفضل (عليه السلام) وحضرت على اكبر (عليه السلام) وسلام رساندن حضرت زينب (سلام الله عليها)
راحت بودن سه سال اوّل تكليف بخاطر استحكام نداشتن قوّه عقل
ديدار وهمسفر شدن با شيطان
اوّلين شيطنتِ شيطان
تشنگى وخوردن هندوانه تلخ جهالت
حمله كردن سگ وكتك خوردن بخاطر تجاوز
استراحت مابين راه در شهر نعمتها
تجسّم حقيقى بعضى از رذايل واعمال بد
درختان پرميوه ونهرهاى جارى وقصرهاى عالى در شهر محبّت
بازگشت شيطان وراههاى باريك وپرسنگلاخ
فرستادن خيرات توسّط بازماندگان وفايده آن براى ادامه سير برزخى
ديدار وهم صحبت شدن با حوريه بهشتى بخاطر ازدواج مؤقّت با زنى در دنيا
عذابهاى زناكاران ولواط كنندگان وشكم پرستان
وادى وحشتناك تمسخركنندگان وغيبت كنندگان
آتش گرفتن باغها وبوستانهاى بهشتى بخاطر دروغ گفتن وتهمت زدن صاحبان آن...
قصرها، باغها، چشمه ها ودختران وپسران بهشتى
موسيقى ها وصداهاى خوش بهشتى وصوت دل انگيز قرآن
غضب حضرت ابا الفضل (عليه السلام) بر يكى از علماء شهوت ران
ديدار با حضرت ابا لفضل (عليه السلام) وحضرت على اصغر (عليه السلام) وگرفتن تذكره عبور وكسب معارف از ايشان
رساندن زاد وتوشه، توسّط بازماندگان
سرزمين وحشتناك حريصان ومال يتيم خوران ورشوه خواران
گرفتار شدن در وادى هولناك حسد وبه فرياد رسيدن حضرت على (عليه السلام)
هديه حضرت زهرا (سلام الله عليها) وورود به خيمه هاى حوريانِ بهشتى وكسب معارف الهى از يك حوريه
ديدار وصحبت آية اللّه نجفى با يكى از دخترانش در عالم برزخ
دلِ عاشق، وغمگين ومحزون شدن در بهشت
درد دل كردن با هادى
گفتگو با حبيب بن مظاهر در مورد ظهور امام زمان (عليه السلام)
آگاه شدن بهشتيان از غربت ومظلوميّت امام زمان (عليه السلام) وبوجود آمدن جوش وخروشِ عجيبى
گفتگوى پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) با خداوند در مورد ظهور
سخنرانى براى بهشتيان در مورد ظهور امام زمان (عليه السلام)
حركت بهشتيان بسوى برهوت، وبحث وگفتگوى آية اللّه نجفى با رئيس ملائكه
عذاب سخت ووحشتناك دشمنان اهل بيت (عليهم السلام) ومضاعف شدن عذاب آنها بخاطر لعن شيعيان بر آنان
طلب ظهور امام زمان (عليه السلام) از خداوند متعال توسّط تمام عالَم وعالَميان
رسيدن ظهور آقا امام زمان (عليه السلام)

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.