شفا يافتگان ونجات يافتگان امام زمان عليه السلام

محدّث نورى

- فهرست -


مقدّمه:
نجات اسماعيل هرقلى از بريده شدن پا وخطر مرگ توسّط امام زمان (عليه السلام)
شفاى حسين نائينى از مرضى كه تمام اطبّاء از معالجه آن عاجز شده بودند
ديدار شيخ حرّ عاملى با امام زمان (عليه السلام) در ده سالگى وشفا پيدا كردن از بيمارى توسّط
شفاى مرد زيدى مذهب از مرض غيرقابل علاج توسّط صاحب پسرانش
امام زمان (عليه السلام) به من فرمود: (به اذن خداى تعالى برخيز) ومرض فلج بكلّى از من برطرف شد
پُر شدن قبّه از نور وبينا كردن زن كور شده توسّط امام زمان (عليه السلام)
پُر شدن خانه از نور وديدار با امام زمان (عليه السلام) وجوان شدن وشفا پيدا كردن پيرمردِ
ساطع شدن نورى در خانه وبام خانه وشفا پيدا كردن مرد فلج توسّط امام زمان (عليه السلام)
شفاى چشم زن كور توسّط امام زمان (عليه السلام) ودستور آن حضرت به زن در مورد خدمت به شوهرش
رفتن به مقام امام زمان (عليه السلام) در بيرون نجف وشفا گرفتن از آن حضرت
شفا پيدا كردن از سرفه هاى خون آلود ورسيدن به دختر مورد علاقه توسّط امام زمان (عليه السلام)
امام زمان (عليه السلام) با گوشه چشم، نگاهى به من كردند ودر همان لحظه مرض غير قابل علاج از من بر طرف شد
آمدن امام زمان (عليه السلام) به بالين زن مريض در قم وشفاى مرض غير قابل علاج او
تعليم فرمودن دعايى توسّط امام زمان (عليه السلام) به شخصى ونجات او از خطر كشته شدن
نجات پيدا كردن از سرگردانى ومرگ در بيابان توسّط امام زمان (عليه السلام)
نجات پيدا كردن از گرگهاى گرسنه ودرست شدن حافظه به بركت ملاقات با امام زمان (عليه السلام)
نجات زن خارجى از گُم شدن در صحراى عرفات توسّط امام زمان (عليه السلام)
نجات زائران بيت اللّه الحرام توسّط امام زمان (عليه السلام)
نجات پيدا كردن از گمراهى وضلالت يكى از بزرگان زيديّه توسّط امام زمان (عليه السلام)
نجات مرد شيعه از كشته شدن در جنگ صفّين توسّط امام زمان (عليه السلام)
بينا شدن چشم يكى از بزرگان توسّط امام زمان (عليه السلام) وشيعه شدن شخص ناصبى بواسطه اين معجزه
كشتن افسر ناصبى عراقى توسّط يك شيعه وآمدن ملكى از جانب امام زمان (عليه السلام) براى نجات او
استغاثه مرد سنّى به امام زمان (عليه السلام) ونجات او توسّط آن حضرت
نجات سيّد رشتى توسّط امام زمان (عليه السلام) وسفارشات آن حضرت در مورد خواندن نوافل وعاشوراء وجامعه
بالا رفتن ديوار ونجات از دست سنّى ها به بركت امام زمان (عليه السلام)
سيراب شدن ورسيدن به قافله با طى الارض
نجات پيدا كردن از اعدام در زندان رژيم شاهنشاهى توسّط امام زمان (عليه السلام)

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.