خوردنيهاى شفابخش

مهدى نراقى

- ۶ -


وقتى بچه شما به يك سالگى مى رسد مى توانيد به جاى تخم مرغ سفت به او هر هفته دو يا سه عدد تخم مرغ عسلى و يا پوشه (تخم مرغى است كه آن را از پوست در آورده و در آب و يا شير مى پزند) بدهيد.
تخم مرغ اگر به صورت نيمرو و يا املت يا خاگينه تهيه شود هضم آن به سختى و اشكال صورت مى گيرد زيرا تخم مرغ در روغن داغ و در حرارت بالا پخته مى شود بنابراين كسانى كه داراى كبد حساسى هستند نبايد آن را بخورند.
وقتى تخم مرغ مى خواهيد بخريد سعى كنيد كه تخم مرغ تازه روز را بخريد ولو از شهر خارج شويد و براى خريد تخم مرغ به مزارع مرغدارى برويد به زحمت آن مى ارزد زيرا علاوه بر آنكه تخم مرغ تازه زود هضم مى شود و مواد ضرورى را به بدن مى رساند وقتى با تخم مرغ تازه غذا و يا شيرينى درست كنيد طعم خوشى به مذاق مى دهد.
اگر تخم مرغ را باز كرديد سفيده يا زرده آن زيادى ماند آن را از جريان هوا محفوظ كنيد و در جاى خنكى حفظ كنيد و هر چه زودتر آن را مصرف نماييد زيرا تخم مرغ وقتى از پوست در آمد چه سفيده چه زرده آن را اگر نپخته يا كم پخته باشد خيلى زود سمى مى شود.
شما مى توانيد تازه بودن تخم مرغ را به طريق زير كنترل كنيد:
در ظرف آبى كه ده درصد آن نمك است (يعنى اگر ظرف شما نهصد گرم آب دارد صدگرم آن بايد نمك باشد.)
تخم مرغها كه خام است در آب بيندازيد و به طرز قرار گرفتن آن در آب نمك توجه كنيد. تخم مرغ ها كه مال روز است در ته ظرف مى ماند، تخم مرغ هايى كه شش روز است يك طرف آن بالا مى آيد ولى باز هم در ته ظرف مى ماند ولى شما بايد آنها را مثل تخم مرغ تازه بدانيد.
اگر تخم مرغ ها يك ماهه باشد در وسط ظرف آب مى آيد و شناور مى ماند و سر آن به پائين متوجه مى شود.
تخم مرغهايى يك ماه و نيم از عمر آن گذشته است در سطح آب مى آيند و سر آنها به پايين متوجه مى شود.
تخم مرغهايى كه بيش از شش هفته از عمر آن گذشته است نصف تخم مرغ از آب بيرون مى آيد و بطور افقى در آب شناور است .
بطور كلى بدانيد كه هر قدر تخم مرغ تازه باشد كمتر هوا گرفته و در نتيجه وقتى در آب نمك آن را شناور كنيد چون هوا ندارد به ته ظرف مى رود و نمى تواند در آب شناور باشد و برعكس اگر كهنه بود از ته ظرف بالا آمده و شناور مى ماند.
تخم مرغ براى كبد بد است ... نبايد بيش از سه تخم مرغ در هفته خورد.
چگونه مى توان فهميد كه تخم مرغ تازه است ؟ آيا تخم مرغ مغذى است ؟
از تخم مرغ زياد گفته اند و شما شنيده ايد البته مطالبى كه گفته اند و شما شنيده ايد قسمتى حقيقت دارد و قسمتى از آن من در آوردى است .
اگر مى خواهيد به حقيقت تخم مرغ واقف شويد اين مقاله را بخوانيد تا به اسرار يكى از مواد اصلى زندگى انسان پى ببريد.
تاريخچه تخم مرغ
اول تخم مرغ به وجود آمد يا مرغ ؟
اگر شما بگوييد اول تخم مرغ به وجود آمده است به شما جواب خواهند داد اين تخم مرغ از مرغ خارج نشده است و اگر بگوييد اول مرغ به وجود آمده است خواهند گفت كه اين مرغ از تخم مرغ به دنيا نيامده است .
تخم مرغ ، هسته حيات و زندگى است و كاملترين غذايى است كه خداوند آفريده است .
در انگلستان كتابى درباره افسانه هاى تخم مرغ منتشر شده است . در اين كتاب آن چه راجع به تخم مرغ گفته و نوشته اند جمع آورى گرديده است .
يكى از آن رسوم اين است كه دهقانان لانكاشير پوست تخم مرغ را در آتش ‍ نمى اندازند و عقيده دارند اگر كسى پوست تخم مرغ را در آتش نمى اندازند و عقيده دارند اگر كسى پوست تخم مرغ را در آتش اندازد مرغ از تخم كردن مى افتد.
همچنين تخم مرغ را در جويبار و جايى كه آب جارى دارد، فرو نمى كنند و عقيده دارند اين كار تخم مرغ را خراب مى كند. به هر حال تخم مرغ غذايى كامل است .
از نظر غذاشناسان تخم مرغ يكى از مواد غذايى است كه سرشار از مواد حياتى است و در حجم كمى كه دارد همه مواد لازم براى بدن ما را در بر گرفته است زيرا از همين تخم مرغ است كه يك پرنده كوچك با تمام اعضاى كامل بدن به وجود مى آيد. تخم مرغ به استثناى ويتامين ث داراى تمام ويتامين ها و املاح معدنى و همچنين فسفر و آهن مى باشد ولى از نظر كلسيم زياد غنى نيست .
زرده تخم مرغ داراى حداكثر عناصر مغذى است ولى سفيده تخم مرغ فقط داراى پروتئين خالص است . چربى تخم مرغ كه داراى ازت و فسفر است در تمام زرده آن پخش شده است و داراى ارزش زيادى مخصوصا از نظر لسيتين مى باشد و چنانكه مى دانيد و دكتر گيلوردهاوزر غذاشناس نامى براى شما شرح داده است ، لسيتين مقوى سيستم اعصاب است .
تخم مرغ غذاى كاملى است و از نظر ارزش غذايى اگر با گوشت مقايسه كنيم داراى صد در صد مواد غذايى است در حالى كه گوشت داراى هشتاد و چهار درصد مواد غذايى است . دو عدد تخم مرغ را اگر بكشيم و وزن آن 115 گرم باشد معادل صد گرم گوشت يا ماهى و يا چهارصد گرم شير است .
تخم مرغ غذاى رشد بچه ها است و داراى چهار ماده اصلى براى رشد بدن است كه آن چهار ماده عبارت از: 1- لسيتين 2 - فسفر 3 - آهن 4 - ويتامين ها است . شما كه مادر هستيد به بچه هاى خود تخم مرغ بدهيد و بگوييد تخم مرغهايت را بخور كه بزرگ شوى .
تخم مرغ از نظر مواد قندى فقير است و با اينكه غذاى كاملى است چاق نمى كند و داراى مقدار كمى كالرى است يعنى يك تخم مرغ متوسط داراى 80 كالرى است . تخم مرغ به خوبى و سهولت هضم مى شود و چربى آن به سرعت جذب مى گردد. يك كودك شيرخوار چند ماهه چربيهاى مختلف را به سختى هضم مى كند ولى چربى تخم مرغ را بزودى هضم مى كند.
تخم مرغ بايد تازه باشد و خوب پخته باشد اگر كهنه باشد و خوب نپخته باشد هضم آن به كندى صورت مى گيرد و در بعضى اشخاص توليد عوارضى مى كند. بعضى از اشخاص در مقابل تخم مرغ حساسيت دارند و عوارض آن فورا به صورت كهير، اگزما، خارش پوست شروع مى شود. اينها بايد از مصرف تخم مرغ با همه فوايدى كه دارد خوددارى كنند. كسانى كه كبدى حساس دارند مى توانند تخم مرغ را هضم كنند زيرا تخم مرغ وقتى خورده شود ترشح كيسه صفرا را تقويت مى كند و همين ترشحات باعث هضم تخم مرغ مى شود.
كسانى كه از نظر كيسه صفرا كسالت دارند نبايد زرده تخم مرغ را بخورند. آنها بايد سفيده تخم مرغ زده را به شكل خاگينه و كوكو يا نان شيرينى بخورند.
تخم مرغ براى بچه ها و زنان آبستن يا شيرده و كسانى كه كار فكرى مى كنند و ورزشكاران مفيد است . اشخاصى كه كم خون و ضعيف هستند بايد براى تقويت خود تخم مرغ بخورند.
مقدار مصرف تخم مرغ حداكثر شش تخم مرغ است ولى كارگرانى كه كارهاى سخت بدنى مى كنند مى توانند در روزه دوازده تخم مرغ بخورند.
تخم مرغ را پانزده روز در تابستان و سه هفته در زمستان به طور متوسط در يخچال مى شود حفظ كرد.
تخم مرغ را اگر با آب بشوييد طبقه محافظ آن از بين مى رود و زودتر خراب مى شود. بنابراين تا قبل از مصرف آن را نشوييد و دستكارى نكنيد. ساده ترين طريقه حفظ تخم مرغ اين است كه آن را در يك كاغذ بپيچند و در جايى كه از جريان هوا محفوظ است نگه داريد يا آنرا در جاى مخصوص ‍ تخم مرغ در يخچال حفظ كنيد.

روغن زيتون
ملكه روغنهاى مايع نباتى است
تاريخچه روغن زيتون
از زمانهاى بسيار قديم انسان مى دانست كه اگر ميوه زيتون را فشار دهد روغن مايعى از آن خارج مى شود كه مزه و طعم مطبوعى دارد. كشورهايى كه درخت زيتون در آن جا به عمل مى آيد مخصوصا كشورهاى حوزه مديترانه روغن زيتون را به فراوانى در دسترس خود دارند و از آن مصرف مى كنند و به اين ماده روغنى ((ملكه روغنهاى نباتى مايع ))لقب داده اند.
قبل از كشف دنياى جديد به وسيله كريستوف كلمب و فتح مستعمرات كه باعث شناسايى بادام زمينى و روغن آن (آراشيد) شد - كشورهاى اروپايى غربى از گردو، منداب و ميخك روغن مى گرفتند و به مصارف غذايى مى رسانيدند. از قرون وسطى تا اواخر قرن چهاردهم كشت منداب كه به فرانسه به آن كولزا مى گويند و هم چنين شلغم و ميخك بيش از سيصد هزار هكتار از زمينهاى فرانسه را زير كشت گرفته بود و صنعت روغنگيرى از اين محصولات رونق بسيار داشت . در سال 1939 كشت اين محصولات به يك دهم تقليل يافت . در زمان جنگ روغنگيرى از اين فرآورده ها دوباره شروع شد و روغن تخم گل آفتاب گردان هم به آن اضافه گرديد ولى در حال حاضر بيش از هر روغن نباتى مايع در فرانسه روغن مايع بادام زمينى (آراشيد) زياد شده است .
اكنون در فرانسه هر سال دويست و هشتاد هزار تن روغن آراشيد (بادام زمينى ) و پانزده هزار تن روغن زيتون مصرف مى شود.
ارزش غذايى روغن زيتون
روغنهاى نباتى مايع برعكس روغنهاى سفت نباتى براى تغذيه بهتر و ارزش ‍ غذايى آن بيشتر است و از همه مهمتر اينكه زودتر هضم مى شود.
روغنهاى مايع نباتى از نظر كالرى بسيار غنى هستند چنانكه صدگرم روغن زيتون هزار كالرى حرارت توليد مى كند. روغن مايع نباتى اگر صددرصد چربى داشته باشد املاح معدنى و ويتامين نخواهد داشت .
روغنهاى مايع نباتى خام بطور خفيف لينت دهنده هستند و از طرف ديگر ترشحات كيسه صفرا را آسان مى سازند و توليد صفرا را زياد مى كنند.
روغنهاى مايع نباتى اگر بطور خام مصرف شوند همه هضم آن را مى توانند تحمل كنند حتى اشخاصى كه نارسايى كبدى دارند.
درخت زيتون را وقتى بكارند ميوه آن دويست تا صدوپنجاه برابر درشت تر از ميوه زيتون درختانى است كه به طور وحشى مى رويند.
روغن زيتون املاح معدنى زيادى مانند فوسفور، گوگرد، پوتاسيوم ، منيزيوم ، كلسيم ، كلر، آهن ، مس ، منگنز، كاروتن و ويتامينهاى ((آ)) و ((ث )) دارد.
روغن زيتون مايع خام را چه اشخاصى مى توانند مصرف كنند؟
روغن زيتون مايع خام را همه مى توانند مصرف كنند.
به كسانى كه نارسايى كبد دارند توصيه مى شود كه براى رفع ورم كبدشان صبح ناشتا يك قاشق سوپخورى روغن زيتون خام بخورند.
چه روغن زيتونى مرغوب است ؟
روغن مايع زيتون بايد از ميوه زيتون تهيه شود و با هيچ روغن مايع ديگرى مخلوط نشده باشد و كاملا زيتون خالص باشد تا بتوان اسم روغن زيتون را بر آن گذاشت .
بهترين روغن زيتون از فشار اول آن به دست مى آيد كه به آن روغن بكر مى گويند.
براى به دست آوردن روغن بكر زيتون ، ميوه هاى زيتون را در ماشينهاى مخصوص له مى كنند و به صورت خمير در مى آورند و با پرسهاى هيدروليك روى آن فشار وارد مى آورده اند و به اين ترتيب هفتاد درصد روغنى را كه در ميوه زيتون است خارج مى كنند. اين روغن زيتون بكر زيتون است . بعدا به تفاله هاى خمير ميوه زيتون آب جوش مى افزايند و آن را تحت فشارهاى شديد قرار مى دهند كه سى درصد بقيه مواد روغنى آن خارج مى شود. اين دو روغن فشار اول با فشار دوم مخلوط مى كنند و به نام روغن زيتون خالص در بازار مى فروشند. روغن زيتون بكر براى رفع يبوست و امراض كبدى بسيار مفيد است .
موريس مسگه در كتاب خود به مبتلايان يبوست و امراض كبدى توصيه مى كند هر روز صبح ناشتا يك قاشق سوپخورى روغن زيتون بكر مصرف كنند تا عوارض يبوست و امراض كبدى در آنها برطرف گردد.
مصارف خارجى زيتون
- ميوه زيتون رسيده را مى كوبند و به صورت ضماد روى دمل و آبسه مى گذارند خيلى زود آن را مى رساند.
- بچه هايى كه كم خون هستند يا استخوانشان نرم است روغن زيتون را به بدن آنها مى مالند و حمام آفتاب مى دهند.
- روغن زيتون را به لثه هاى دندان مى مالند و با انگشت ماساژ مى دهند تا از پيوره جلوگيرى كند.
- روغن زيتون را با سير كوبيده مخلوط مى سازند و از آن مرهمى درست مى كنند كه آن را در جاهاى دردناك رماتيسم ، درد اعصاب و درد مفاصل مى گذارند تا آن را درمان كند.
- وقتى بخواهند از ريزش موى سر جلوگيرى كنند ده شب سر را با روغن زيتون چرب مى كنند، و دستمالى بر آن مى بندند. مى خوابند و صبح آن را با شامپوى زرده تخم مرغ مى شويند.
- براى معالجه نقرس ، پنج بابونه را در چهل گرم روغن زيتون مى خيسانند و آن را در بن مارى گرم مى كنند و يا در آفتاب مى گذارند تا شيره گل بابونه در روغن زيتون وارد شود. بعد آن را با فشار صاف مى كنند و روى جاهاى دردناك بيمارى نقرس مى مالند.
- براى معالجه يبوست هاى تشنج آور دويست تا چهارصد گرم روغن زيتون را با يك ليتر آب گرم مخلوط كرده و تنقيه مى كنند.
مناطق زيتون كارى ايران
در حال حاضر تعداد درختان زيتون ايران در حدود 132 ميليون درخت است كه سطحى كه زير كشت آن قرار گرفته است در حدود 2650 هكتار است حد متوسط عمل كرد يك تن و نيم در هر هكتار و جمع كل توليد زيتون 400 تن و مقدار توليد روغن زيتون ساليانه 400 تن مى باشد.
ولى در برنامه پنجم علاوه بر اصلاح باغات زيتون در رودبار، بهشهر، گرگان ، گنبد كاوس در شمال و در استان فارس هم 10000 هكتار زمين زيتون كارى خواهد شد.
رودبار و طارم به سه هزار هكتار باغ و يك ميليون درخت زيتون يكى از مهمترين مناطق تهيه و توليد زيتون ايران است .

شير
فقط با شير مى توان ساليان دراز زندگى كرد و سلامت بود.
ارزش غذايى شير
شير از نظر كالورى غذايى قابل توجه است . يك ليتر شير براى بدن ششصد تا هفتصد كالرى حرارت ايجاد مى كند. علاوه از نظر داشتن مواد غذايى كامل است چنان كه مى توان ساليانى دراز فقط با شير زندگى كرد.
شير براى بچه ها كاملا ضرورى است و بايد غذاى آنها تا هجده ماهگى بيشتر شير باشد و بعد از هجده ماهگى هم براى اين كه رشد آنها تاءمين گردد و تندرستى آنها در حد اعتدال باشد بايد شير بخورند.
طبق جديدترين آزمايشاتى كه به عمل آمده معلوم شده است يك ليتر شير براى بدن انسان سى گرم پروتئين ، سى و پنج گرم چربى ، چهل و پنج گرم قند شير، هفت گرم املاح معدنى كه بين آن 25/1 گرم كلسيم ، يك گرم فسفر، يك گرم و نيم سديم و بيش از پانزده نوع ويتامين مخصوصا ويتامينهاى ((آ))و ((ب )) و ((د)) تهيه مى كند.
يك ليتر شير را وقتى بنوشيم نصف مواد سفيده اى كه براى بدن ما لازم است تاءمين مى شود زيرا يك ليتر شير دويست گرم مواد سفيده اى بيش از گوشت ، نصف چربى مورد احتياج ، به مقدار كامل كلسيم و ويتامين ((ب 2)) و نصف احتياج بدن به ويتامين ((آ)) و يك سوم احتياج به ويتامين هاى ((ب 1)) را براى ما تاءمين مى كند. علاوه بر خواص محكم كردن استخوانها، شير ادرار آور و ضد سم است به همين جهت سالها شير خام و نجوشيده را براى معالجه مسموميت تجويز مى كردند. شير كمى ملين است . اشخاصى كه داراى روده هاى عليلى هستند اگر به مقدار زيادى شير بخورند دچار اسهال مى شوند.
يكى از مزاياى خاص شير اين است كه در مقابل ارزش غذايى مخصوص ‍ خود بهاى آن ارزان است . خلاصه ، شير اساس تغذيه ما را بوجود مى آورد. بعلاوه نبايد فراموش كرد كه شير غذايى كامل است و بهتر است با صبحانه و عصرانه مصرف شود.
شير بخوريم يا نخوريم ؟
همه مردم از كوچك و بزرگ بايد شير بخورند مگر اين كه در مقابل پروتئين شير حالت حساسيت (آلرژى ) داشته باشند.
كسانى كه هضم مشكلى دارند، مبتلا به قولنج مى شوند، اسهال مى گيرند، و يا چاق هستند به علت آنكه شير مواد غذايى كامل دارد و سرشار از مواد چربى است نبايد شير بخورند ولى اشخاص چاق مى توانند شير چربى گرفته بخورند.
كسانى كه از كبد رنجورند و يا عارضه اى در كيسه صفرا دارند و در نتيجه نمى توانند چربى شير را تحمل كنند بايد شير چربى گرفته بخورند.
كسانى كه فشار خون دارند، كسانى كه مرض قلبى دارند و يا دچار نفريت حاد (ورم چربى كليه ها) هستند مى توانند شير چربى گرفته و ((دزوده (2))) بخورند (اين شيرى است كه با طريقه مخصوصى مواد چربى و املاح نمكى آن را مى گيرند).
اشخاصى كه ديابت (بيمارى قند) دارند مى توانند شير مصرف كنند ولى در موارد خيلى وخيم به آنها شيرى مى دهند كه از مواد قندى بكلى خالى شده است و به نام شير ((دگلوسيده (3))) معروف است .
مصرف شير مخصوصا به اين اشخاص توصيه مى شود.
1- بچه ها: كودكان بايد حداقل هر روزه سه ربع ليتر شير بنوشند. 2- خانمهاى حامله . 3- خانمهاى شيرده . 4- كسانى كه از بستر بيمارى برخاسته اند و دوران نقاهت را مى گذرانند. 5- پيران . زيرا شير استخوان پيرها را محكم مى كند. بعلاوه چون آنها دندان ندارد خوردن شير مثل غذاهاى سفت برايشان توليد زحمت نمى كند. 6- كسانى كه تحت عمل جراحى قرار گرفته اند و اشتهاى خود را از دست داده اند. 7- كارگرانى كه كارهاى سخت بدنى مى كنند. 8- ورزشكاران . در كشورهاى شمالى اروپا قهرمانان ميدانهاى ورزشى در روزهاى پيش از مسابقه غذاى خود را منحصر به شير مى كنند جز شير چيز ديگرى را نمى خورند. 9- كسانى كه كار فكرى مى كنند، اينها اگر در يكجا نشسته اند و حركت نمى كنند بايد شير چربى گرفته را به شير چربى دار ترجيح دهند.
با وجود اين نبايد در نوشيدن شير افراط كرد. كسانى كه در مصرف شير زياده روى مى كنند و هر روزه دو يا سه ليتر شير مى نوشند خود را در معرض ‍ حوادث زير قرار مى دهند.
1- هيپر كلسيمى : خوانديم كه مصرف يك ليتر شير در روز به اندازه كافى براى بدن كلسيم تهيه مى كند كسانى كه روزى دو يا سه ليتر شير بنوشند اعتدال كلسيم و فسفر بدن آنها به هم مى خورد و در استخوانهاى آنها مقدار زيادى كلسيم جمع خواهد شد.
2- هيپرويتامينوز: هيپرويتامينوز حالتى است كه در شخص ويتامينها بيش ‍ از اندازه لزوم جمع مى شود و چنين حالتى مثل كمبود ويتامينها عوارض و اختلالاتى در بدن ايجاد مى كند.
كسانى كه شير را به تنهايى دوست ندارند مى توانند آن را با قهوه ، دارچين ، وانيل ، هل و كاكائو معطر كنند و بنوشند و يا سوس سفيد از آن تهيه كنند. پنير مى تواند جاى شير را بگيرد و كسانى كه نمى توانند شير را هضم كنند مى توانند به جاى شير پنير بخورند و يا ماست و بستنى شير مصرف نمايند.
معمولا شير سرد و يخ كرده و مخصوصا بستنى بهتر و زودتر از شير گرم هضم مى شود.

عسل
به كودكان خود عسل بدهيد و اثر معجزه آساى آن را ببينيد.
تاريخچه عسل
تاريخ عسل به قرنهاى طولانى گذشته مى رسد. در سنگنبشته هايى كه سه هزار سال پيش از ظهور مسيح در مصر به دست آمده است از عسل و محصول آن نام برده شده است .
در انجيل كتاب مذهبى مسيحيان يعقوب به پسرانش توصيه مى كند براى جلب توجه فرعون براى او عسل هديه برند.
در تورات عزه شيل دستور مى دهد براى جلب رضايت مهمانش به آنها عسل بدهند. فيثاغورث به هواداران مكتب خود توصيه مى كند كه نان و عسل بخورند.
روميان قديم براى به دست آوردن عسل به اسپانيا و جزيره كورس مى رفتند. بطور خلاصه تمام ملتها عسل را دوست داشتند و تمام مذاهب مصرف آن را توصيه كرده اند.
معروف است كه وقتى مسيح در راه ((امائوس )) طى طريق مى كرد برادران او يك ماهى و يك كوزه عسل به او دادند تا توشه راهش باشد و خداوند محروميت از عسل را عذاب عليم نام برده است و گفته است وقتى بخواهيم اولين احسان خود را از مردم برگيريم آنها را از عسل محروم خواهم كرد.
عسل ماده شيرينى است كه زنبوران عسل از گرد گلها مى سازند و مادام سوينيه نويسنده معروف فرانسوى در آثار خود توصيف شاعرانه اى از عسل كرده و آن را ((روح گلها)) نام برده است .
ارزش غذايى عسل
عسل غذايى است كه خيلى قوت دارد. صدگرم عسل بيش از سيصد كالرى حرارت ايجاد مى كند. عسل با حجم كمى كه دارد غذايى استثنايى است كه ارزش غذايى آن زياد است .
بطورى كه حساب كرده اند يك كيلو عسل معادل پنج ليتر شير، 26 عدد موز، شصت پرتقال ، پنجاه تخم مرغ و يازده كيلو و هفتصد و پنجاه گرم گوشت گاو است .
قندى كه عسل دارد از گلوكوز، فروكتوز، لوولوز، ساكاروز و دكستروز تشكيل شده است كه تمام اين مواد قندى مستقيما جذب بدن مى شود. با خوردن عسل انرژى در بدن ايجاد مى شود كه فورا مى توان آن را مصرف كرد و به همين جهت عسل غذايى مغذى است . دكتر پل كارتون درباره عسل نوشته است : ((عسل غذايى زنده ، داراى دياستاز، عطر و مواد معدنى است .))
دياستازهايى كه در عسل وجود دارد عمل هضم را تسهيل و آسان مى سازد. مواد معطرى كه در عسل وجود دارد. مطبوع و اشتهاآور است .
املاح معدنى عسل مخصوصا مورد نياز دستگاه بدن ما است .
عسل داراى آهن است كه بر ضد كم خونى مى جنگد و هموگلوبين خون را به وجود مى آورد. فوسفور عسل سلولهاى مغز را تقويت مى كند و املاح معدنى ديگر عسل جذب بدن مى شود. اسيدفورميك عسل خواص ضد عفونى به آن مى دهد.
قديمها مقدارى عسل را روى زخم مى گذاشتند تا از عفونت آن جلوگيرى و زخم را زودتر التيام دهد.
بالاخره عسل داراى مقدار قابل توجهى ويتامينهاى ((آ)) و ((ب )) و ((ث )) مى باشد كه از اين جهت غذايى مخصوص رشد و حفظ عضلات است .
مصرف عسل براى چه كسانى مجاز است ؟
هر كس كه از سلامت طبيعى برخوردار است و حتى بعضى از بيماران بايد عسل بخورند. اشخاص مبتلا به بيمارى قند، قند موجود در عسل را بهتر مى توانند تحمل و هضم كنند. عسل يك غذاى مخصوص شكم پرستان نيست بلكه خوراك مفيدى است كه براى تمام ادوار عمر مصرف مى شود از بچه هاى شيرخوار گرفته تا پيرمردان كهنسال همگى مى توانند آن را مصرف كنند. در كشورهاى انگلستان ، بلژيك ، هلند، اسكانديناوى ، كاندا و آمريكاى شمالى دو تا چهار برابر بيش از فرانسويان عسل مصرف مى شود.
مصرف عسل به چه كسانى توصيه و تاءكيد مى شود؟
كسانى كه كم خون هستند، كسانى كه از بستر بيمارى برخاسته و دوران نقاهت را مى گذرانند همچنين كسانى كه خسته شده اند چون عسل داراى ويتامين ، فسفر و آهن است . كسانى كه امراض پوستى دارند زيرا قندهاى عسل لينت آور است . مصرف عسل به بچه ها و نوجوانان توصيه شده است زيرا در رشد آنها اثر مى كند. بزرگسالان ، ورزشكاران ، كسانى كه كارهاى بدنى سخت مى كنند، بچه هاى شيرخوار، مادرانى كه حامله هستند و در آينده بچه دار مى شوند بايد عسل بخورند. زيرا عسل سرشار از مواد قندى طبيعى و خواص انرژى دار است .
پهلوانان روم قديم وقتى مى خواستند به ميدان مسابقه بروند قبل از شروع مسابقه و ورود به ميدان ، عسل مى خورند.
طى تجارب عملى كه در خانه هاى كودك در فرانسه و سويس و آلمان به عمل آورده اند به دسته اى از كودكان قند معمولى و دسته ديگر عسل طبيعى داده اند و بعد از يك ماه ديده اند بچه هايى كه با عسل تغذيه شده اند داراى رشد بيشترى بوده اند و وزن آنها زيادتر شده است .
پيرمردان و پيرزنان بايد عسل بخورند زيرا عسل غذايى در حجم كم با مواد غذايى و انرژى فراوان است . بقراط حكيم طول عمر دموكريت و آناكرئون را كه عمر طولانى داشته اند در اثر مصرف عسل مى دانستند. كسانى كه از حنجره و دستگاه تنفسى عليل هستند بايد عسل بخورند زيرا عسل داراى خواص نرم كننده حنجره و دستگاه تنفسى است .
چه عسلى را براى مصرف بايد انتخاب كرد؟
مرغوبيت عسل و مخصوصا شكل خارجى و عطر آن مربوط به ناحيه اى است كه عسل از آنجا به دست آمده و نيز گلهايى است كه در آن ناحيه روييده است تا زنبورهاى عسل بر روى آن بنشينند و عسل را به وجود آورند.
در ايران عسل آذربايجان مخصوصا عسل نواحى كوهستانى و دشتهايى كه گلهاى شقايق شفابخش در آنجا مى رويد معروفيت خاصى دارد. عسل نواحى مركزى و جنوب ايران مخصوصا در جاهايى كه درختان مركبات دارد بوى گلهاى درختان پرتقال و نارنج و نارنگى را مى دهد.
رنگ عسلهايى كه در ايران به وجود مى آيد طلايى رنگ پريده كه تقريبا سفيد است تا قهوه اى روشن مى باشد. كندو داران مى گويند عسل كمرنگ متعلق به زنبورهاى جوان و عسلهاى پررنگ از زنبورهاى مسن است .
چگونه بايد عسل را حفظ كرد؟
عسل به خوبى و در مدت طولانى حفظ مى شود. عسل را از موم به دو طريق ساده و بهداشتى مى توانيد جدا كنيد: يكى اينكه به كمك آفتاب آن را آب كنيد و موم آن را بگيريد، ديگر اينكه عسل و موم را در ظرفى بريزيد و آن ظرف را در ديگ آب جوش كه به صورت ((بن مارى )) در آمده است حرارت دهيد تا عسل از موم جدا شود.
عسلى را كه از موم جدا كرده ايد بايد در ظرفهاى شيشه اى ، بلور، لعابدار و يا ظرفهاى كارتونى مخصوص بريزيد و در آن ببنديد و تا ممكن است از جريان هوا و نور آن را حفظ كنيد.

كره
كمبود ويتامينهاى ((آ)) و ((د)) بدن را با مصرف كره تاءمين كنيد.
تاريخچه كره
قرنها است انسان كشف كرده است ، با زدن سرشير ماده اى محكم و خوشمزه به دست مى آيد كه وقتى نزديك آتش شود زود آب مى شود و عطرى به غذا مى دهد. اين ماده كره است . تكنولوژى جديد براى ساختن ، ماشينهاى مخصوصى اختراع كرده است كه به طور خود كار كره ساخته شده و قالب مى شود و در كاغذهاى مخصوص حفظ مى گردد.
با اكتشافات جديد ارتباطى ، صنعت لبنيات سازى هم ترقى كرده ، و اكنون كره اى كه در استراليا ساخته مى شود به انگلستان آمده و مصرف مى شود. در كشور ما ايران هم در حال حاضر مصرف كره همگانى شده و تقريبا همه صبحانه خود را با نان و كره و مربا مى خورند.
ارزش غذايى كره
كره غذايى ممتاز است كه ارزش كالرى آن قابل توجه است . صدگرم كره 750 كالرى حرارت توليد مى كند. كره خام شاه روغن مواد چربى حيوانى است .
در بعضى از كشورها در قانون مواد غذايى آنها براى كره مشخصاتى تعيين كرده اند از جمله در فرانسه چيزى بايد به نام كره ناميده شود كه از زدن خامه تازه يا از شير به دست آيد و 82 درصد آن مواد چربى خالص باشد (كه گلبولهاى چرب كرم شير است ) و در 18 درصد بقيه آن نبايد بيش از شانزده درصد آب باشد. كره تازه به فراوانى دو ويتامين اصلى دارد كه يكى ويتامين ((آ)) و ديگرى ويتامين ((د)) است . ويتامين ((آ)) رل بزرگى را در رشد بدن بازى مى كند و ويتامين ((د)) نقش مهمى در مبارزه با نرمى استخوان ((راشيتيسم )) به عهده دارد.
مقدار ويتامينهاى كره بستگى به طرز تغذيه دامها دارد، به عنوان مثال شير ماده گاوهايى كه با يونجه سبز و مخصوصا شبدر تغذيه شده اند دو برابر بيش از ماده گاوهاى ديگر است ، درصد گرم شير اين گاوها تا 5 هزار واحد ويتامين وجود دارد، حال آنكه شير حيواناتى كه با علف خشك يا نواله تغذيه شده اند نصف اين مقدار ويتامين دارد. به همين جهت است كره اى كه در تابستان به دست مى آيد بيش از كره زمستان ويتامين دارد.
بعضى از كارخانه هاى كره سازى كره شير تابستان را در بيست و پنج درجه برودت براى ايام زمستان نگه مى دارند تا كره اى كه در زمستان تهيه مى كنند داراى حداكثر ويتامين باشد.
مصرف كره خام به چه كسانى تجويز مى شود؟
هر كس از سلامت عادى برخوردار باشد بايد هر روز حداقل بيست گرم كره خام مصرف كند حتى كسانى كه نارسايى كبد دارند و يا از حيث روده ها عليل هستند بايد كره خام بخورند. كره را وقتى بپزند و به صورت روغن در آورند چون ويتامينهاى آن در اثر حرارت مى سوزد و از بين مى رود هضم آن ثقيل مى شود.
كره براى اين اشخاص توصيه نمى شود و نبايد مصرف نمايند
1- كسانى كه چاق هستند و رژيمهاى خيلى سخت لاغرى را گرفته اند.
2- كسانى كه ميزان چربى خون آنها (كولسترول ) بالا است زيرا كره اسيدهاى چربى اشباع شده را كه مولد كولسترول هستند به وجود مى آورد.
مصرف كره براى اين اشخاص لازم است ؟
1- بچه ها كه بايد رشد بكنند. 2- مادران آينده . 3- كسانى كه كارهاى بدنى مى كنند.3- كسانى كه در نواحى سردسير زندگى مى كنند.
كره وقتى داغ مى شود ثقيل الهضم مى شود زيرا مواد چربى كره تبديل به آكرولئين مى شود.
كره را چگونه بايد حفظ كرد؟
كره را بايد دور از نور و روشنايى نگهدارى كرد زيرا نور و روشنايى آن را خراب مى كند. پس بايد آن را بسته بندى كرد و در كاغذهاى سولفوريزه يا آلومينيومى حفظ كرد. ظروف مسى يا آهنى براى كره خطرناك است و نبايد كره را در ظروف مسى يا آهنى ريخت .
كره در مقابل هوا تند مى شود و علت تندى كره اسيدبوتيريك است كه در آن پيدا مى شود و اين اسيد سم است . حيوانات آزمايشگاهى را با كره اى كه در مقابل هوا گذاشته اند و تند شده است تغذيه كرده اند و ديده اند خيلى زود دچار كمبود ويتامين ((ب )) شده اند. به همين علت است كه توصيه مى شود به بچه ها كره تند ندهند. كره را در يخچال از درجه صفر تا 10 مى توان حفظ كرد. كره را آب مى كنند و از آن روغن خوراكى تهيه مى كنند كه مدتى طولانى بماند ولى چون روى آتش جوشيده است بسيارى از مواد زنده و حياتى خود را از دست داده است .

گوشت
گوشت بره ، مرغ ، جوجه ، ماهى و بوقلمون هر كدام چه خواصى دارند؟
گوشت بره
گوشت بره خيلى جوان بيش از پانزده درصد چربى ندارد و مى توان از آن غذاهاى لذيذ و خوشمزه اى تهيه كرد. وقتى گوشت بره را از قصابى مى خريد به قصاب بگوييد و از او بخواهيد كه تمام چربيهاى آن را بگيرد و بقيه چربى آن را كه لابلاى گوشت نهفته است خودتان بگيريد.
وقتى گوشت بره را كباب كنيد قسمتى از چربى آن از گوشت در آمده و خارج مى شود و گوشت تقريبا بى چربى در اختيار شما مى گذارد.
طاس كباب بره با سبزيهاى تازه و متنوع غذايى است كه مخصوص ضيافت خدايان است .
شب آن را تهيه كنيد و در يخچال بگذاريد و فردا براى ناهار كه خواستيد مصرف كنيد نخست چربيهاى آن را كه رو آمده و ماسيده است بگيريد و دور بريزيد و بعد آن را گرم كنيد و به سر ميز ناهار بياوريد.
در آشپزخانه هاى مزارع زيبايى گوشت بره را وقتى مى خواهند بپزند با آتش ‍ ملايمى آن را مى پزند.
تمام متخصصان غذاشناسى با آزمايشهاى متعددى كه كرده اند، ثابت نموده اند كه با آتش ملايم اگر غذاى گوشتى را بپزند به مقدار زيادى ويتامينها و املاح معدنى آن محفوظ مى ماند و به غذا طعم و مزه خوبى مى دهد.
براى اينكه سوس غذاى شما كم چربى باشد طريقه عملى و ساده اى را براى شما شرح مى دهم كه طبق آن رفتار كنيد و آن اين است كه چهار يا سه قطعه مكعب كوچك يخ را در صافى پارچه اى بريزيد و آن صافى را در ظرف سوس فرو كنيد و در آوريد تا چربى هاى زيادى سوس به آن بچسبد و سوس كم چربى و سالمى براى شما تهيه كند اين سوس را با هر غذايى كه ميل داشتيد بدون هيچگونه دغدغه خاطر و نگرانى بخوريد.
گوشت مرغ
گوشت مرغ را همه خورده اند و مى شناسند، يكى از غذاهاى خوشمزه اى است كه اگر بر طبق آخرين دستورات آشپزى تهيه كنند اهميت زيادى خواهد داشت .
به خاطر داشته باشيد كه مرغ هر چه جوانتر باشد چربى آن كمتر است چنانكه چربى جوجه ده درصد و چربى مرغ چهل درصد است .
چربى مرغ هم از چربيهاى سفت است كه هيچ وقت شما نبايد چربى آن را به شوهرتان بدهيد و بايد بيش از آنكه مرغ را بپزيد كاملا چربيهاى آن را جدا كنيد و دور بريزيد.
براى تهيه خوراك مرغ به هيچ وجه نبايد چربى ها و روغن هاى حيوانى مصرف كنيد فقط كافى است كمى روغن مايع نباتى به آن بماليد و آن را كباب كنيد و يا در كوره بگذاريد تا سرخ شود.
به هيچ وجه روغن مرغ و يا روغنهاى گوشت را مصرف نكنيد، به خاطر داشته باشيد كه خانمى وقتى از مرغ غذا تهيه مى كرد چربى آن را به همسايه اش مى داد كه او را دوست نمى داشت .
گوشت بوقلمون
گوشت بوقلمون هم يكى از غذاهاى پروتئين دار خوشمزه و مطبوع است . مقدار چربى گوشت بوقلمون بستگى به غذايى است كه به او داده اند و بايد توجه كرد كه اگر بوقلمون را براى فروش چاق كرده اند گوشت آن داراى چربى زياد است در حالى كه پرندگان نبايد بيش از ده پانزده درصد چربى داشته باشند.
اگر شما شكارچى هستيد و به شكار پرندگان حلال گوشت مى رويد بايد حتما بگوييم كه گوشت اين پرندگان ، كم چربى و بسيار مغذى است .
گوشت ماهى
گوشت ماهى غذاى ((زيبايى )) است كه در سالهاى اخير توجه خاصى به آن شده است .
در آمريكا ساليان درازى به آمريكاييان گفته مى شد كه ماهى بخورند تا اينكه اخيرا امريكاييان مصمم شده اند و آن را مى خورند زيرا ماهى براى زيبايى عالى است .
گوشت ماهى داراى همان پروتئينى است كه در گوشتهاى حيوانى وجود دارد ولى چيزهاى ديگرى دارد كه گوشتهاى حيوانى ندارد.
زيرا گوشت ماهى داراى يك نمك معدنى زيبا كننده به نام (يود) مى باشد. اخيرا كشف كرده اند كه ماهى خاصيت ديگرى هم دارد و آن اين است كه كولسترول را تقليل مى دهد به همين جهت است كه شعار جديد پيدا شده است كه آن شعار مى گويد (ماهى بخوريد تا عمر طولانى كنيد) بطور كلى گوشت ماهى كم چربى ترين گوشتهاى حيوانى است چنانكه گوشت گاو تا چهل درصد چربى دارد و اين مقدار چربى براى ما فوق العاده مضر است و حال آنكه ماهى بيش از پانزده درصد چربى ندارد و اين مقدار چربى خطر كمترى براى ما دارد.
تمام ماهيهايى كه در دريا زندگى مى كنند در رژيم غذايى زيبايى اهميت زيادى دارند و شما مى توانيد يكى از آنها را كه به ذائقه شما خوش مى آيد انتخاب كنيد.
با اين ليست طرفداران مصرف ماهى مى توانند هر روز يك نوع مخصوصى از ماهيهاى دريا مصرف نمايند.
ماهى را در روغن جوش و داغ نپزيد و سرخ نكنيد بلكه كمى روغن نباتى به آن بماليد تا به آن طعم خوبى بدهد و آن را در كوره و يا در تابه بپزيد.
اگر براى مصرف ماهى سوس درست مى كنيد نصف آن را كره و نصف ديگر را روغن مايع انتخاب كنيد و جعفرى را ريزه ريزه كرده در آن بريزيد.
در سيسيل كه محصولات دريايى را به خوبى مى شناسند، مردم آنجا ماهى را با روغن زيتون و آب ليموى تازه مى پزند.
اين طرز پختن طعم و مزه مخصوصى به ماهى مى دهد.
هزينه خريد گوشت هميشه يك چهارم هزينه غذايى هر خانواده است و هر قدر سطح زندگى بين مردم كشورى بالا رود بهمان ميزان در بودجه خانواده يك چهارم هزينه خريد گوشت بالا مى رود.
از هزاران سال پيش گوشت يكى از غذاهاى اصلى انسان ماقبل تاريخ بوده است و امروز هم يكى از غذاهايى است كه براى دستگاه بدن پروتئين از نوع عالى را به قول دكتر هاوزر فراهم مى آورد، ولى بهرحال در مصرف آن بايد اندازه نگهداشت گوشت سرشار از فسفر، پتانسيم و املاح معدنى ديگرى است و همچنين داراى ويتامينهاى (ب ) و (پ پ ) مى باشد ولى از لحاظ كلسيم فقير است .

ماست
بهترين درمان براى روده ها كه سلامت و طول عمر نيز ارزانى مى دارد.
به نظر مى رسد كه خواص ماست از زمانهاى بسيار قديم شناخته شده است . در تورات آمده است كه ابراهيم به فرستادگان خدا نان پخته در خاكستر آتش و شير شيرين و شير ترش داد.
شير ترش كه در تورات نام برده شده است شير خمير شده بوده و جد اعلاى ماستى است كه اكنون در تمام كشورها آن را تهيه كرده و استفاده مى كنند. پيشرفت صنايع لبنيات سازى در تهيه ماست هم تاءثير گذارده ، بطورى كه اكنون ماست در مقياس بزرگى تهيه و در اختيار مصرف كنندگان قرار دارد.