آب خاکستری
استفاده از آب خاکستری در مدارس نجف آباد+فیلم ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

استفاده از آب خاکستری در مدارس نجف آباد+فیلم

معاون منابع انسانی و پژوهش آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد: هم اکنون به صورت پایلوت در این شهر ستان حدود 20مدرسه از آب های خاکستری (آب پساب تصفیه شده)استفاده می کنند.