آتش سوزی در درمانگاه نبی اکرم
آتش سوزی در دی کلینیک نبی اکرم نجف آباد ۲۳ تیر ۱۳۹۷

آتش سوزی در دی کلینیک نبی اکرم نجف آباد

دقایقی پیش آتش سوزی که از انبار ساختمان در دست ساخت پروژه دی کلینیک نبی اکرم نجف آباد شروع شده بود، با حضور چند دستگاه ماشین آتش نشانی مهار شد.