آزادی امام خمینی
جشن آزادی امام خمینی در نجف آباد ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

جشن آزادی امام خمینی در نجف آباد

شهر نجف‌آباد اصفهان از جمله شهرهایی بود که پس از شنیدن خبر آزادی امام خمینی از زندان در 11 مرداد 1342، مجلس جشن و شادی برپا کردند.