آزمون دکتری
برگزاری آزمون دکتری در دانشگاه آزاد نجف آباد ۰۹ مرداد ۱۳۹۹

برگزاری آزمون دکتری در دانشگاه آزاد نجف آباد

آزمون جامع دانشجويان دكتری نيمسال دوم سال تحصيلی ۹۸ با حضور ۲۶۰ نفر از دانشجويان متقاضی دوره دكتری در ۴۰ رشته و گرایش در این واحد دانشگاهی برگزار شد.