برچسب: آسایشگاه جانبازان
آسایشگاه جانبازان در نجف آباد+ تصاویر آسایشگاه جانبازان در نجف آباد+ تصاویر آسایشگاه جانبازان در نجف آباد+ تصاویر                                    34 155x105
۳ بهمن ۱۳۹۷
بدون دیدگاه
حماسه سازان فراموش شده

آسایشگاه جانبازان در نجف آباد+ تصاویر

اینجا در آسایشگاه توانبخشی و اعصاب و روان جانبازان شهید رجایی نجف آباد فشنگ ها 20 سال است که آرام شده اند اما گاهی هنوز تیر می کشند، روی شقیقه ، زانو، کمر، آرنج... چه مقاومتی دارند زخم های کهنه ای که این همه سال تازه مانده اند.