آسایشگاه شهید رجایی
آسایشگاه جانبازان در نجف آباد+تصاویر ۰۳ بهمن ۱۳۹۷

آسایشگاه جانبازان در نجف آباد+تصاویر

اینجا در آسایشگاه توانبخشی و اعصاب و روان جانبازان شهید رجایی نجف آباد فشنگ ها 20 سال است که آرام شده اند اما گاهی هنوز تیر می کشند، روی شقیقه ، زانو، کمر، آرنج... چه مقاومتی دارند زخم های کهنه ای که این همه سال تازه مانده اند.