آسیب های اجتماعی
فراخوان ارائه طرح برای کاهش آسیب های اجتماعی ۰۶ بهمن ۱۳۹۹

فراخوان ارائه طرح برای کاهش آسیب های اجتماعی

سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان نجف آباد، اعلام کرده که تمامی علاقه مندان از جمله مسئولین هیئات های مذهبی، جامعه مبلغین و سایر تشکلهای فرهنگی و دینی می توانند در قالب طرح «طواف»، طرح های خود برای کاهش آسیب های اجتماعی را ارائه داده و در صورت انتخاب طرح شان، از جایزه نقدی بهره مند شوند.