آیت الله سید علی غیوری
آیت الله غیوری؛ از ترویج شیعه در آفریقا تا اشتغال زایی در زابل ۲۴ خرداد ۱۳۹۷

آیت الله غیوری؛ از ترویج شیعه در آفریقا تا اشتغال زایی در زابل

عمر با برکت این عالم روحانی یکسره به خدمت و تلاش برای مردم بویژه ضعفاء و نیازمندان و درماندگان سپری شد.