برچسب: ابتکارات
ابتکارات جدید در صنعت زنبورداری+ تصویر ابتکارات ابتکارات جدید در صنعت زنبورداری+ تصویر 1962575 626 155x105
۱۴ فروردین ۱۳۹۸
بدون دیدگاه
کندوی کابینی

ابتکارات جدید در صنعت زنبورداری+ تصویر

زنبورداری کابینی یکی از شیوه های رایج زنبورداری در برخی از کشورهای اروپایی است. استفاده از این شیوه باعث کاهش سختی های زنبورداری و مدیریت بهتر کندوها می شود. در کشورمان ایران نیز از چندی قبل این ایده مطرح شد.