اتاقک هوشمند
ساخت اتاقک هوشمند شبیه ساز آب و هوا در نجف آباد ۱۷ شهریور ۱۳۹۷

ساخت اتاقک هوشمند شبیه ساز آب و هوا در نجف آباد

در طراحی وساخت این اتاقک هوشمند از حسگرهایی استفاده شده که رطوبت، دما، نور و وزش باد منطقه مورد نظر را طبق پیش بینی هواشناسی شبیه سازی و علایم حیاتی و تحمل فرد را در آب و هوای مختلف سنجش  می کند.