اتوبوسرانی نجف آباد
بازسازی ۲۵ اتوبوس نجف‌آباد با هزینه۳۷۵ میلیونی ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

بازسازی ۲۵ اتوبوس نجف‌آباد با هزینه۳۷۵ میلیونی

پایگاه خبری شهرداری نجف آباد: مدیر‌عامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف‌آباد گفت: طی ماه‌های اخیر، ۲۵دستگاه اتوبوس شهری فعال در ناوگان اتوبوسرانی نجف‌آباد، با هزینه بالغ بر ۳۷۵میلیون تومان به صورت کامل بازسازی شده‌اند.