اداره پست
پاسخ به انتقادات صدور کارت ملی هوشمند ۱۵ اسفند ۱۳۹۶

پاسخ به انتقادات صدور کارت ملی هوشمند

صف های طولانی، مشخص نبودن دقیق هزینه های پرداختی و کیفیت پایین و قیمت بالای عکس هایی که برای کارت های ملی هوشمند گرفته می شود، از مهم ترین انتقادات برخی شهروندان بود که روابط عمومی اداره پست شهرستان به آن پاسخ گفته است.