اداره کار نجف آباد
نجف آباد، ۴۴هزار بیمه شده دارد ۱۶ آذر ۱۳۹۹

نجف آباد، ۴۴هزار بیمه شده دارد

رییس اداره تعاون نجف آباد اعلام کرد که این شهرستان بیش از 44 هزار بیمه شده دارد و اختلافات کارگری و کارفرمایی آن توسط 3 هیات تشخیص و یک هیات حل اختلاف رسیدگی می شود.