ادعای امام زمانی در نجف آباد
مسابقات کونگ فو تو آ سنتی بانوان در نجف آباد/ ورزشی شرک آلود؟ ۰۹ شهریور ۱۳۹۸

مسابقات کونگ فو تو آ سنتی بانوان در نجف آباد/ ورزشی شرک آلود؟

صدا و سیما: مسئول برگزاری مسابقات گفت: این مسابقات با حضور 110 کونگ فو کار در قالب 8 تیم از 6 شهرستان استان اصفهان به میزبانی نجف آباد برگزار می شود. 

ادعای امام زمانی در نجف آباد ۰۸ مرداد ۱۳۹۷

ادعای امام زمانی در نجف آباد

وقتي خود را جاي پيرمرد و نزديكانش گذاشتم نفرت از اين بي اخلاقي و بي دركي يك همشهري سراپايم را فرا گرفت. آن شخص كه از بالكن فيلم مي گيرد از بالا نظاره گر همه چيز است. چه بلايي آرام آرام بر سر ملت آمده كه محصول تربيتش اين رفتارهاست.