اراذل قبل از انقلاب
اعدام متجاوز به نوامیس نجف آباد ۱۸ آذر ۱۳۹۹

اعدام متجاوز به نوامیس نجف آباد

زن و بچه داشت ولی در شدیدترین حالت ممکن، «زن‌باره» و «شهوت‌پرست» بود و چندین بار زن هایی را در روزِ روشن از وسط خیابان دزدید و بهشان تجاوز کرد.

اعدام عوامل اصلی کشتار در نجف آباد ۰۱ مرداد ۱۳۹۹

اعدام عوامل اصلی کشتار در نجف آباد

«اگه امشب اینا رو اعدام نکنید، دیگه زورتون بهشون نمی‌رسه!» منظورش را خیلی خوب فهمیدیم و سریع و بی‌ ‌سر و صدا، حوالی غسال‌خانۀ فعلی گلزار شهدا تیرباران‌ شدند.