اراضی ملی
آزادسازی ۱۴میلیارد زمین دولتی در نجف آباد ۲۳ شهریور ۱۳۹۹

آزادسازی ۱۴میلیارد زمین دولتی در نجف آباد

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی: فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان: به منظور صیانت از اراضی دولتی دو مورد رفع تصرف در شهرستان نجف آباد با ارزش تقریبی 14میلیارد تومان انجام شد.