ارباب رجوع
مراجعه ۵۵هزار نفر به دادگستری نجف آباد ۰۹ تیر ۱۳۹۷

مراجعه ۵۵هزار نفر به دادگستری نجف آباد

رییس دادگستری شهرستان نجف آباد گفت: ماهیانه نزدیک به یک ششم جمعیت نجف آباد معادل پنجاه تا پنجاه و پنج هزار نفر به این مجموعه مراجعه می کنند به طوری که در یک سال گذشته شاهد ورود بیش از ۶۲هزار پرونده به دادگستری نجف آباد بوده ایم.