ارز دولتی
واردات ۱۴ میلیارد دلار «غذای سگ» با ارز دولتی ۱۸ آبان ۱۳۹۹

واردات ۱۴ میلیارد دلار «غذای سگ» با ارز دولتی

مشرق: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سال ۹۷، ۱۸ میلیارد دلار ارز ارز ۴۲۰۰ تومانی از کشور خارج شده که حدود ۱۴ میلیارد دلار آن نیز غذای سگ و عروسک و مانند این ها وارد شده است.