ازدواج دانشجویی
آماده سازی ۳۰سوییت متاهلی در دانشگاه آزاد نجف آباد ۲۲ آبان ۱۳۹۹

آماده سازی ۳۰سوییت متاهلی در دانشگاه آزاد نجف آباد

بر اساس آمار مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، بیش از ۸۰ درصد ازدواج‌های دانشجویی در سنین پایین با موفقیت همراه بوده  و در مقابل میزان موفقیت ازدواج در سنین بالاتر حدود ۵۰ درصد بوده است.

رتبه دوم دانشگاه آزاد نجف آباد در ازدواج دانشجویی ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

رتبه دوم دانشگاه آزاد نجف آباد در ازدواج دانشجویی

تاکنون بیش از ۱۸۰۰زوج دانشجو در استان اصفهان برای سفر به مشهد ثبت نام کرده اند که در این میان دانشگاه های صنعتی اصفهان و آزاد نجف آباد بیشترین سهم را داشته اند.