استان اصفهان
تمدید محدودیت های کرونا در استان اصفهان تا ۲۵ مهر ۱۹ مهر ۱۳۹۹

تمدید محدودیت های کرونا در استان اصفهان تا ۲۵ مهر

کانال تلگرامی «شهر من نجف آباد»: سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در اصفهان:با توجه به تفویض اختیار ستاد ملی کرونا به ستاد استانی، محدودیت‌های مقابله با کرونا در استان اصفهان یک هفته تمدید شد‌.