استفاده از ماسک
ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر

چهل و سومین نوبت از تابلوهای شهری کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری نجف آباد با شعار  «حفاظت از سلامتی، وظیفه ماسک» به موضوع مهم و حیاتی استفاده از ماسک اختصاص یافت.