اسناد گلدشت
آغاز صدور اسناد گلدشت در پرونده کازرونی ۲۴ آبان ۱۳۹۹

آغاز صدور اسناد گلدشت در پرونده کازرونی

پایگاه خبری شهرداری گلدشت، در مطلبی از شروع صدور اسناد بخشی از منازل شهر گلدشت که سال ها با مجتمع اقتصادی کمیته امداد مشکلاتی داشتند، خبر داده است.