اسنوکر
قهرمانی اسنوکر باز نجف آبادی در استان ۰۳ تیر ۱۳۹۷

قهرمانی اسنوکر باز نجف آبادی در استان

دومین دوره مسابقات رنکینگ اسنوکر پیشکسوتان استان اصفهان با قهرمانی مهران رحیمی از نجف آباد به پایان رسید.