اشرار مسلح
هلاکت شرور مسلح در نجف آباد ۳۰ مهر ۱۳۹۶

هلاکت شرور مسلح در نجف آباد

این فرد و همدستش در زمینه خرید و فروش مواد مخدر ،سرقت های مسلحانه و توام با شرارت فعالیت می کردند .  ماموران پس از شناسایی خودروی این شرور، دستور ایست می دهند ولی متهم با بی توجهی به دستور پلیس شروع به تیراندازی می کند که ماموران نیز وارد عمل می شوند و در […]