افغانستانی
 افغانستانی های مقیم نجف آباد ، با سفیر جلسه گرفتند ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

 افغانستانی های مقیم نجف آباد ، با سفیر جلسه گرفتند

احمد هارون نجم پور، مستشار وزیر مختار و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران امروز با نمایندگان مهاجرین و دانشجویان نجف آباد در محل سفارت دیدار و گفت‌وگو کرد.