اقوام ایرانی
نمایشگاه اقوام ایرانی در نجف آباد برگزار شد ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمایشگاه اقوام ایرانی در نجف آباد برگزار شد

نمایشگاه زندگی اقوام در دبیرستان ریحان امیر آباد نجف آباد گشایش یافت.