الکترونیکی شدن پرونده های ثبت
الکترونیکی شدن پرونده های ثبت نجف آباد ۰۸ مرداد ۱۳۹۷

الکترونیکی شدن پرونده های ثبت نجف آباد

آرشيو الکترونيکي پرونده‌هاي ثبتي در شهر اصفهان، مبارکه، فلاورجان، شاهين شهر و برخوار اجرا شده است و به زودي در شهر خميني شهر، کاشان و نجف آباد نيز اجرا مي‌شود.