امام جماعت
اقدام قابل تقدیر یک امام جماعت در نجف آباد ۱۱ تیر ۱۳۹۷

اقدام قابل تقدیر یک امام جماعت در نجف آباد

حاج آقا عظیما امام جماعت مسجد عسکریه در خیابان ۱۵خرداد شمالی دیروز ظهر بین دو نماز اعلام کرد که با توصیه اداره آب و برق، لامپ های مسجد را موقع نماز ظهر و عصر روشن نخواهند کرد و شب ها نیز تعداد آن ها را کاهش می دهند.