امام زاده
بسته بودن امام زاده احمد رضا در تاسوعا و عاشورا ۰۸ شهریور ۱۳۹۹

بسته بودن امام زاده احمد رضا در تاسوعا و عاشورا

شورای اسلامی روستای چشمه احمدرضا با انتشار مطلبی اعلام کرده که در راستای رعایت شیوه نامه های بهداشتی، امام زاده  احمد رضا در روزهای تاسوعا و عاشورا بسته خواهد بود.